John Eriksen

Æresmedlem og tidligere nestleder John Eriksen har gått bort

Mangeårig medlem, tidligere nestleder og vårt æresmedlem John Eriksen døde 20. juli i år.

Tekst
Redaksjonen
Foto
R.O.E
Dato

Det er med sorg vi får melding om John sin bortgang, sier forbundsleder Audun Ingvartsen. Våre tanker går til hans nærmeste. Vi Lyser fred over John Eriksens minne.

John var et engasjert æresmedlem og hadde lyst til å høre mer om den nye organiseringen til Lederne. Han hadde meldt seg på til vårt landsmøte i år.

John Eriksen har vært medlem i NALF/Lederne siden 1.februar 1967 og helt frem til hans død. Han var organisasjonens nestformann i 15 år før han gikk av på landsmøtet i Stavanger juli 1995.

John Eriksen

På landsmøtet i Tromsø juli 2000 ble John utnevnt til æresmedlem i Lederne.

Æresmedlem John Eriksen har gått bort