Beerenberg tar permitterte inn igjen

Beerenberg har som visjon å overgå omgivelsenes forventninger, «Beyond Expectations» som de selv sier. Det har de nå oppfylt ved at flere skal tilbake i jobb igjen av de som tidligere ble permittert på grunn av koronakrisen.

Tekst
Trond Jakobsen
Foto
Beerenberg / Privat
Dato

Beerenberg skriver på sine egne nettsider at deres kunder gir Beerenberg store utfordringer som må løses. Beerenberg hevder de gjør spesielt olje- og gassvirksomhet mulig i røffe omgivelser gjennom et bredt felt av serviceområder.

Hovedkontor i Norge

Til forskjell fra en del andre selskaper i bransjen, har Beerenberg hovedkontor i Norge. Det ser ut til å inspirere til å sikre at selskapet får solide oppdrag og en god kundebase i Norge, selv om de har mange aktiviteter både i Europa og Asia.

Bilde av Finn Kydland
Finn Kydland er Ledernes hovedtillitsvalgt i Beerenberg

– Vi har løpende en god dialog med ledelsen, som ser verdien av å ha de ansatte med på laget og ha et godt samarbeid mellom partene, sier Finn Kydland som har vært hovedtillitsvalgt for Lederne i Beerenberg i 17 år.

Lederne i Beerenberg er blant de største bedriftsgruppene i Lederne med sine 270 medlemmer.

Permitteringer

For ca. tre uker siden ble det gjennomført drøftingsmøter med alle arbeidstakerorganisasjonene i Beerenberg i forkant av en varslet permittering. Det var koronasituasjonen, og påfølgende nedgang innen de fleste områder, som utgjorde grunnlaget for permitteringene.

– Flere medarbeidere som hadde oppdrag på rigger ute på sokkelen ble sendt til lands av operatørselskapene for å minimere smitterisikoen, noe som er høyst forståelig, sier Kydland.

I tillegg har Beerenberg flere ansatte som er bosatt utenlands, spesielt i Polen, og som er på rotasjonsordninger i Norge. Disse er nå hjemme, naturlig nok.

Nye oppdrag

– I tiden som har gått siden permitteringsvarslet har ledelsen i selskapet jobbet godt med å sikre nye oppdrag og å omorganisere ressursbruken. Derfor har vi nå et økende behov for arbeidskraft spesielt i Norge. Dette har vært en utvikling som vi har hatt en god dialog om. Når vi nå kom fram til at de permitterte kunne tas tilbake er det egentlig bare et eksempel på hvordan partssamarbeidet skal fungere, sier Finn Kydland.

Han poengterer at når de trenger ressurser for å utføre både tidligere og nye arbeidsoppgaver må de selvfølgelig ta folk inn i igjen, noe han er særlig glad for. I tillegg begynner tidligere planlagte aktiviteter ute på sokkelen delvis å starte opp igjen.

Beerenberg permitterte i første runde omtrent 900 medarbeidere, hvorav rundt 130-135 var medlemmer i Lederne. I løpet av de første 3-4 ukene etter påske er planen å ta inn bortimot 500 totalt.

– Det betyr at drøye 100 av Ledernes medlemmer i Beerenberg, både i stab og produksjon, vil bli tatt inn i igjen i løpet av den nærmeste måneden, og det gleder oss, avslutter Finn Kydland.

Publisert i Olje og gass