Brudd i forhandlingene på sokkelavtalen med Norsk olje og gass

Det ble tirsdag 8. september brudd i forhandlingene på sokkelavtalen med Norsk olje og gass. Neste skritt blir at partene møtes hos Riksmekleren i Oslo senere i høst. Vi vil komme tilbake med dato når den er bekjentgjort.

Dato

På bildet over f.v.: Jan Hodneland (Norsk olje og gass), Lill-Heidi Bakkerud (IE), Hilde-Marit Rysst (SAFE) og Audun Ingvartsen (Lederne). Foto: Rebecca Bjerga-SAFE.

Lederne startet mandag 7. september forhandlingene på sokkelavtalen med Norsk olje og gass. Det var satt av to dager til forhandlingene, som nå er brutt.

Oppgjøret har vært utsatt i flere måneder på grunn av covid-19-situasjonen.

– Under årets hovedoppgjør er det for Lederne viktigst å få på plass tekniske endringer i avtalen og å sikre at medlemmene får en reell lønnsvekst i 2020, understreket forhandlingsleder og Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen underveis i forhandlingene.

Årets oppgjør er et hovedoppgjør hvor det blir forhandlet om alle bestemmelsene i tariffavtalene. Lederne har rundt 1000 medlemmer som er omfattet av sokkelavtalen med Norsk olje og gass.

Publisert i Olje og gass