Isabelle Ringnes i LederCasten:

– En av de fineste gavene du kan gi noen er din udelte oppmerksomhet

Tech-prinsessen og likestillingsforkjemper Isabelle Ringnes gir seks tips til andre ledere, og i LederCasten forteller hun om sine styrker og svakheter.

Dato

Isabelle Ringnes opplever stor forskjell på norsk og amerikansk ledelseskultur. Mens det i USA er helt vanlig å stikke hodet frem, er det ikke like vanlig i Norge. Selv om det kanskje er mer vanlig i gründermiljøer enn andre miljøer.

Allikevel sier hun at en av de vanligste svakhetene hun opplever blant ledere er manglende evne til å «selge visjonen». Selv er hun ikke redd for å stikke hodet frem, men én ting skal være klart: Veldig ofte observerer hun om andre mennesker vil ta ledelsen før hun selv gjør det.

Evnen til å selge en idé er nok en av hennes styrker – og sannsynligvis har hun arvet det av sin far Christian Ringnes. Der kommer nok den arvelige utålmodigheten fra også – en styrke og en svakhet.

Sjekker aldri snap i viktige møter

Isabelle vil unngå risikoen ved å bli forstyrret i viktige møter og råder derfor alle ledere til å ikke ha varsler på mobilen og å sjekke eksempelvis Snapchat i møtet. Faktisk er hun så streng med seg selv at hun aldri ser på mobilen i viktige møter.

En av de fineste gavene du kan gi noen er din udelte oppmerksomhet – for hele verden er bare et tastetrykk unna.»

Isabelle Ringnes

Isabelle har noen konkrete råd til andre ledere:

  • Vær deg selv
  • Vær genuin – ikke vær redd for å innrømme feil når du har gjort det
  • Vit hva du ikke vet
  • Jobb for å få et mangfoldig team rundt deg
  • Ikke vær redd for å slippe kontrollen og slippe andre til
  • Ansett folk du virkelig beundrer

Hør også hva Isabelle hadde spurt statsministeren om hvis hun fikk muligheten!

LederCast-episodene slippes ukentlig og du kan høre de våre hjemmesider, på Spotify, iTunes og i andre kanaler.

Om LederCasten

I en uformell samtale med kjente samfunnsaktører blir vi bedre kjent med gjestene tanker om hva god ledelse er og hvordan det bør utøves – både i arbeidslivet og ellers. Vår faste programleder Sverre Simen Hov spør våre gjester hva god ledelse er og hvordan det ser ut i praksis. I tillegg har vi to faste spalter – «Jobbintervjuet» og «Hverdagsledelse» – hvor vi utfordrer gjestene på dilemmaer fra hverdagen og klassiske spørsmål man møter i et jobbintervju. Det skal vise seg at latteren sitter løst.

Publisert i Nytt fra Lederne