Endringer for permitterte medlemmer med fri kontingent

Ledernes hovedstyre har besluttet å avvikle ordningen med kontingentfritak som til nå har vært gjeldende som følge av permitteringer/arbeidsledighet i forbindelse med covid-19.

Dato

De av Ledernes medlemmer som fremdeles er permittert som følge av covid-19 og har kontingentfritak, vil fra 1. september 2021 igjen faktureres med full kontingent. Gammel ordning med stønad ved arbeidsledighet gjeninnføres fra samme dato.

Ledernes medlemmer som fremdeles er permittert vil da ha mulighet til å søke om stønad ved arbeidsledighet samtidig som det betales full kontingent. Stønaden er på 135 kr pr dag 6 dager pr. uke i maks 100 dager, og den betales ut etterskuddsvis. Dato det søkes fra kan ikke være før 1. september 2021.

For at utbetaling av stønad skal skje, må man sammen med søknaden legge ved kopi av meldekort/utbetalingshistorikk fra NAV som dokumentasjon om at offentlig dagpengestønad er utbetalt i samme tidsrom som man søker støtte for.

Man kan velge å ikke motta stønad for arbeidsledighet og i stedet få kvart kontingent for hele perioden, men man kan ikke få begge deler samtidig. Etter at det eventuelt er utbetalt stønad for maks 100 dager vil man få innvilget kvart kontingent om man fortsatt er permittert/arbeidsledig.

Publisert i Nytt fra Lederne