Enighet i HUK-forhandlingene med Virke

Mellomoppgjøret i HUK/Virke ble forhandlet 20. juni. Alle ansatte som omfattes av disse overenskomstene får sentrale lønnstillegg og sikres i år en reallønnsvekst. Tilleggene tilsvarer det som er gitt i tilsvarende offentlige avtaleområder, det vil si KS (kommunesektoren), Staten og Spekter (sykehusene).

Dato

Forhandlingene omfattet følgende sju overenskomster i HUK-området:

 • Landsoverenskomst for Helse og sosiale tjenester m.v.
 • Landsoverenskomst for Barnehager
 • Landsoverenskomst for Utdanning
 • Landsoverenskomst for Høyskoler og undervisning
 • Landsoverenskomst for Museer og andre kulturinstitusjoner
 • Landsoverenskomst for Virksomheter
 • Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten

Nedenfor finner du lønnstilleggene og de andre resultatene for de ulike overenskomstene i korte trekk:

Resultat for landsoverenskomstene som korresponderer med KS-området

 • Landsoverenskomst for Helse og sosiale tjenester m.v.
 • Landsoverenskomst for Barnehager
 • Landsoverenskomst for Utdanning
 • Landsoverenskomst for Virksomheter § 27

Det gis et generelt tillegg til alle pr 1. mai 2019. Tillegget er fra kr 8.000 til kr 20.000. Garantilønnssatser og lønnstillegg for ansiennitet (tabellen) heves fra 1. juli 2019. Ledere som ikke er omfattet av lokal lønns- og stillingsinnplassering gis et generelt tillegg på 3,0 prosent.

Eksempler:

 • Fagarbeidere får et sentralt tillegg på 12.000 kroner.
 • Fagarbeidere med tilleggsutdanning får 13.000 kroner.
 • De som har treårig høyskoleutdanning får 14.000 kroner.
 • Lokale forhandlinger

Det er ikke satt av pott til lokale forhandlinger for stillinger som er omfattet av sentralt lønnssystem i 2019

Resultat for landsoverenskomstene som korresponderer med Staten

 • Landsoverenskomst for Høyskoler og undervisning
 • Landsoverenskomst for Museer og andre kulturinstitusjoner
 • Landsoverenskomst for Virksomheter § 26

Det gis et generelt prosenttillegg til alle pr 1. mai 2019:

 • Lønnstrinn 1 – 46: 1,35 prosent
 • Lønnstrinn 47 – 63: 1,55 prosent
 • Lønnstrinn 64 – 101: 1,35 prosent

Lokale forhandlinger

Det ble satt av 1,24 prosent pr 1. juli til lokale forhandlinger. Forhandlingene skal være sluttført innen 31. oktober 2019.

For detaljert resultater for den enkelte overenskomst, last ned protokollen (se lenger opp). Lønnstabeller ligger på side 19 og utover.

Publisert i Nytt fra Lederne