Enighet i kommunene, men brudd i Oslo kommune og Staten

Innen forhandlingsfristen ble det avklart en løsning og to brudd i de store tariffområdene i offentlig sektor.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Canva
Dato
Enighet i KS

Rundt midnatt 30. april kom partene til enighet i kommuneoppgjøret og med en økonomisk ramme på 5,2 %. Med dette resultatet har vi fått et resultat som også vil gi en reallønnsvekst. Forhandlingsresultatet bidrar, etter Ledernes syn til at målet om at våre medlemmer skal ha en reallønnsvekst oppnås.

Akademikerne brøt forhandlingene og skal til riksmekleren. Dette vil ikke få konsekvenser for Ledernes medlemmer.

Ledere lønnet etter HTA kapittel 4 gis et lønnstillegg på 4,1 prosent av den enkeltes grunnlønn pr. 30. april 2024. Dette gjelder ledere i stillingskodene 7003, 7004, 7451, 7453, 7459, 7951 og 7954.

De fleste medlemmene i Lederne får sin lønnsjustering i de årlige lokale forhandlingene. Lederne forventer at våre medlemmer også vil få et resultat i de lokale forhandlingene som er på nivå med de sentrale forhandlingene. For våre medlemmer i kapittel 3 og 5 så vil denne rammen på 5.2 % ikke være fasiten på hva du kan forvente, men den vil være en indikator på hva våre medlemmer kan forvente i de lokale forhandlingene.

Det ble i tillegg enighet om at det settes av en pott på 1,1 % til lokale forhandlinger for de som er ansatt i kapittel 4.

Lederne er fornøyd med dette resultatet og mener det ligger til rette for et godt oppgjør for våre medlemmer når det skal forhandles lokalt. De fleste kommunene forhandler etter sommeren, men noen har allerede forhandlet og noen flere vil forhandle før vi tar sommerferie.

Brudd i Oslo kommune

I Oslo ble det brudd i forhandlingene og dette oppgjøret går nå til mekling. Meklingen i Oslo skal avsluttes innen torsdag 23. mai ved midnatt. En eventuell streik i Oslo vil være fra arbeidsdagens begynnelse 24. mai.

Brudd i staten

Alle organisasjonene har gått til brudd og de skal møtes igjen hos Riksmekleren. Fristen for meklingen i Staten er den samme som for Oslo kommune.

Ingen fare for streik for Ledernes medlemmer i disse tariffoppgjørene

Lederne er part i Hovedtariffavtalen i KS, men har ikke forhandlingsrett og deltar derfor ikke i de sentrale forhandlingene. Dette henger sammen med at Lederne er en selvstendig organisasjon utenfor hovedsammenslutningene på arbeidstakersiden (LO, YS, UNIO og Akademikerne).

Siden Lederne ikke er en del av forhandlingene i KS, vil det ikke være fare for at våre medlemmer blir tatt ut i streik.

I Oslo kommune og Staten er ikke Lederne part i Hovedtariffavtalen. Det betyr at heller ikke her er det fare for at våre medlemmer blir tatt ut i en streik.

Publisert i Nytt fra Lederne