Enighet oppnådd i sokkeloppgjøret

Over seks timer på overtid, på morgenen onsdag 8. mai, ble det endelig oppnådd enighet i årets sokkelforhandlinger med Offshore Norge.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Håkon Holo Dagestad
Dato

– Vi er godt fornøyd med at vi har oppnådd enighet i årets hovedoppgjør og at vi sørger for økt kjøpekraft, og ikke reallønnsnedgang blant våre medlemmer, kommenterer forbundsleder Audun Ingvartsen.

Forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen.
Forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen. Foto: Håkon Holo Dagestad.

Resultatet av forhandlingene på lønn ble blant annet disse:

  • Et garantert tillegg på lønnsmatrisen på kr 44 000. Tillegget er inklusiv sokkelkompensasjon og feriepenger. I praksis er dette en garantisum som alle tillitsvalgte i operatørbedriftene kan ta med inn i de lokale forhandlingene. Det endelige resultat for våre medlemmer er først på plass etter at de lokale forhandlingene i det enkelte selskap er unnagjort.
  • Skift-/nattillegg økes med 4,50 kr, fra kr 91,50 til kr 96, og tillegg ved behov for konferansetid økes med kr 6 per time fra kr 115 til kr 121, gjeldende fra 1. juni 2024.
  • Helligdagsgodtgjørelsen økes med 25 kr, fra kr 2275 per dag til kr 2300 per dag, gjeldende fra 1. juni 2024.

Lederne har i tillegg fått gjennomslag for ventetid for deres medlemmer som møter på sin fritid før sin ordinære oppholdsperiode.

Årets oppgjør er et hovedoppgjør, der det blir forhandlet om alle bestemmelsene i tariffavtalene. Forhandlingene på sokkelavtalen ble gjennomført med fagforeningene som er omfattet av Sokkelavtalene; Lederne, SAFE og Industri Energi. Lederne har omtrent 1600 medlemmer som er omfattet av sokkelavtalen med Offshore Norge.

Forhandlingsutvalget:

Forhandlingsleder:

Audun Ingvartsen, forbundsleder i Lederne

Equinor:
Per Helge Ødegård
Hans Fjære Øvrum
Morten Wee Førre
Terje Axe Sørensen
Mina Hovland
Kaj Owe Hovland
Roar Laug (observatør)

Aker BP:
Hilde Kristin Brevik

OKEA:
Lars Skjelvik

Conoco Phillips:
Alexander Winther
Morten Hovden

Vår Energy:
Trond Myklebust