Her ser du et bilde av oljeplattformen Johan Sverdrup i Nordsjøen.

– Equinor gjør for lite for å beskytte ansatte mot farlig gass

I en artikkel i E24 / Stavanger Aftenblad setter Ledernetillitsvalgt Terje Herland i Equinor et viktig fokus på alle medlemmene som har fått kreft av jobben i Equinor. - Selskapet gjør for lite for å beskytte ansatte mot farlig gass, påpeker han.

Dato

Bilde ovenfor: Johan Sverdrup-feltet. Foto: Equinor ASA.

E24 / Stavanger Aftenblad forteller historien om en mann som har jobbet i oljebransjen i flere tiår. Så en dag kom meldingen: Du har kreft. Blodkreft. At det er jobben i Equinor som har skylden, er han ikke i tvil om.

– Nei, ikke i det minste. Jeg har ikke blitt eksponert for noe tilsvarende noe annet sted, sier oljearbeideren til E24 / Stavanger Aftenblad. Han ønsker å være anonym fordi han ikke vil at kreftsykdommen er noe som skal forbindes med ham. Forskning har vist oljearbeidere har økt sjanse for å få kreft:

  • Benzen er en flyktig væske som finnes naturlig i olje.
  • At benzen kan skade beinmargen har man visst i mer enn 100 år.
  • Ny forskning viser at benzen kan gi kreft ved lavere nivåer enn tidligere trodd.
  • Arbeidstilsynet har foreslått å senke grensen for hvor mye benzen arbeidere kan utsettes for fra 1 ppm (parts per million) til 0,2 ppm, gjeldende fra 1. juli i år. Nå ligger saken hos Arbeids- og sosialdepartmentet for avgjørelse.
  • Oljearbeidere mest utsatt for benzen har økt risiko for kreft i blod og lymfe, har forskning vist. – – Nå er Kreftregisteret i gang med et nytt prosjekt for å forske mer på benzen og kreftrisiko hos oljearbeidere.
  • I Equinor er flere tillitsvalgte bekymret over at selskapet fortsatt gjør altfor lite med benzenproblemet, selv om både de og Petroleumstilsynet har påpekt dette i mange år.

Den nå friske Equinor-arbeideren er i følge E24 / Stavanger Aftenblad ikke i tvil om at det er benzen som gjorde ham syk. Og at dette skjedde på jobb for oljeselskapet. Men kan han bevise det? For det er jo også sånn at det ikke er bare er oljearbeidere som får blodkreft?

– Jeg har vært til utredning. Men det har vist seg vanskelig å få NAV til å godta at dette er en yrkesskade. De sier at det er sannsynlig, men å få dem til å si det full ut, har vært veldig vanskelig. Hvordan kan jeg vite, eller bevise, at det er jobben som har gjort meg syk? Hvordan kan jeg utelukke alle andre mulige forklaringer? Det er ikke så lett å svare på.

Så er det dessverre slik fortsatt at selv om helsetjenesten i Equinor er opptatt av dette problemet og gjerne vil beskytte oss og gjøre eksponeringen minst mulig, så blir det ofte ikke noe av hvis det koster noe.

Oljearbeideren til Stavanger Aftenblad / E24

Ikke røyk!
Mannen har fått hjelp av Lederne i saken sin. NAV-vedtaket om at kreftsykdommen ikke kan tilskrives oljejobben, er påklaget.

– Da jeg begynte i jobben på 80-tallet, hendte det rett som det var at vi sto i i oljedamp. Vi visste ikke at det var helsefarlig. Bedriften var heller ikke opptatt av det. Det eneste vi fikk beskjed om var at vi ikke måtte tenne oss en røyk mens vi jobbet, fordi da kunne ting eksplodere.

Så han er ikke i tvil. Arbeidssituasjonen er blitt bedre og det jobbes på en helt annen måte nå for å unngå eksponering for farlige gasser. Et eksempel han har på benzeneksponering i dag, er når anleggene ute på plattformene åpnes for å lufte ut gass. Da skjer det vanligvis til friluft.

– Med ganske enkle grep kunne vi unngått dette med å bygge anleggene inn. Så er det dessverre slik fortsatt at selv om helsetjenesten i Equinor er opptatt av dette problemet og gjerne vil beskytte oss og gjøre eksponeringen minst mulig, så blir det ofte ikke noe av hvis det koster noe, sier han til Stavanger Aftenblad / E24.

Terje Herland, tillitsvalgt i Equinor

– Equinor gjør ikke nok
Tillitsvalgt Terje Herland i Lederne i Equinor forteller til Stavanger Aftenblad / E24 at de har flere saker hvor medlemmer ikke får godkjent kreftsykdom som yrkesrelatert.

– At vi nå får nye og lavere grenseverdier vil forhåpentligvis hjelpe på. Tidligere visste vi ikke hvor farlig benzen var. Da var holdningen at olje og gass var et naturprodukt og derfor ikke så farlig. Nå vet vi bedre, sier Herland.

Han er fortvilet over at så mange kolleger likevel sliter med å få godkjent at de er blitt syke fordi de jobbet i et arbeidsmiljø som ikke var forsvarlig.

– Situasjonen har vært slik at du omtrent må være frisk for å bli syk.

– Hva mener du med det?

– Å ta opp kampen for å sannsynliggjøre at sykdommen er en yrkesskade er så tøff at mange ikke orker.

– Gjør Equinor nok for å hindre at ansatte ikke blir utsatt for benzen?

– Nei, det går for sakte. Et enkelt tiltak ville vært å merke steder hvor ventilasjonen fra for eksempel et kompressorrom kommer ut. Dette arbeidet begynte vi med for 20 år siden og vi burde klart å bli ferdig på de årene, sier Herland til E24 / Stavanger Aftenblad.