Equinor gjenopptar helikopterflyvningene på norsk sokkel

Tekst
Redaksjonen
Foto
Equinor
Dato

De store operatørene på norsk sokkel valgte etter den tragiske helikopterulykken onsdag kveld å ta et opphold i alle flyvinger til og fra installasjoner på sokkelen for å få nødvendig oversikt.

Felles informasjon fra fagforeningene på norsk sokkel, Lederne Eqaf, Safe Sokkel og Industri Energi Sokkel, sendt ut til 1. mars.

Tillit til myndighetens vurderinger
En beslutning om gjenopptagelse av flyvning er et arbeid koordinert mellom luftfartsmyndighetene, helikopteroperatørene, fagforeningene og operatørselskapene. Basert på dette arbeidet har nå alle selskapene åpnet for helikoptertransport, koordinert gjennom Offshore Norge.

Fagforeningene har tillit til tilbakemeldingene fra Luftfartstilsynet og flyhavarikommisjonen og deres vurderinger.

God informasjon til foreningene og vernetjenesten
Foreningene og vernetjenesten er fornøyd med informasjonen vi har mottatt underveis:

– Vi synes det var riktig å innføre en pause i flygningene etter ulykken. Når myndigheter og andre fagmiljøet sier at det er trygt å starte opp med ordinær tilbringertjeneste, må vi ha stor tillit til dem, og de beslutningene som er tatt. Det er ingen indikasjoner på at helikoptersikkerheten på norsk sokkel er svekket, eller at det er noe som tilsier en svikt i teknisk eller operasjonell drift til tilbringertjenesten, sier fagforeningene i sin felles uttalelse.

– Det er politiet og Luftfartstilsynet som styrer hva av informasjon og eventuelle årsaker som blir offentliggjort. Vi må ha tillit til myndighetene og selskapene om innholdet i granskingen som de utfører.

Equinor har etter samråd med Luftfartstilsynet besluttet å gjenoppta flyvningene med Sikorsky S-92 til installasjonene på norsk sokkel fra og med i dag 1. mars klokken 11.00.

De ansatte kan finne informasjon på her: https://insight.equinor.com/sites/exploration-and-production-norway/News/166588/helicopter-status