Etterlyser tiltak for den maritime klyngen

Organisasjonene Lederne, NITO, Tekna, Negotia, Fellesforbundet og FLT har i fellesskap skrevet til regjeringen, stortingspolitikere, ordførere og fylkesordførere med et varsku for den alvorlige situasjonen Norges maritime sektor står ovenfor.

Dato

De seks organisasjonene etterlyser helt konkrete tiltak som kan avhjelpe krisen umiddelbart.

Forbundsleder Audun Ingvartsen har på vegne av Lederne signert brevet til myndighetene.

– Vi frykter at svært mange ansatte står i fare for å bli permittert eller miste jobbene sine i løpet av høsten og vinteren, og at verdifull kompetanse vil gå tapt. Dette er kompetanse vi er avhengig av dersom vi i Norge skal kunne utvikle en eksportrettet bærekraftig og grønn skipsfartsnæring for fremtiden. Det er også svært nødvendig kompetanse for å sikre positiv utvikling i lokalsamfunn. Bedrifter som har sterke fagmiljøer, klarer å tiltrekke seg kompetanse, noe som gir dem kapasitet til å løse utfordrende oppgaver samt utvikle bedriften. Nå haster det med å innføre en reell tiltakspakke, skriver de seks organisasjonene.