Når du verver nye Ledernemedlemmer gir vi deg gavekort

Lederne belønner alle som verver nye medlemmer. For hvert medlem du verver, får du et gavekort til en verdi av 350 kroner.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Adobe Stock
Sist oppdatert

Gavekortet kan du benytte i de fleste butikker. Les mer om hvor du kan bruke kortene her. Denne nye gavekortordningen er gjeldende for alle som verver nye yrkesaktive medlemmer, og har tilbakevirkende kraft fra den 1. desember 2019.

Generell info om våre gavekort:

Når du har vervet et medlem vil motta en SMS som takker deg for verveinnsatsen. Så vil gavekort bli generert etter at det nye medlemmet har betalt sin første kontingent. Utsendelse skjer den 26.e i hver måned så det kan gå litt tid før du får det. Eks. betaler medlemmet kontingent før den 26 så vil du få det samme måned og betaler den etter så vil det komme etter den 26.e i måneden etter.

Opplever du å ikke ha mottatt gavekort anbefaler vi å først sjekke ditt søppelfilter, dessverre vet vi at mange gavekort havner her. Finner du ikke noe, tar du kontakt med GoGift kundeservice kundeservice@gogift.no eller på tlf.: 22 33 05 00 og finner de ikke gavekortet kan du gjerne ta kontakt med charlotte@lederne.no tlf.: 934 097 02

Det hele er såre enkelt

Fyll inn feltene for rekruttering på innmeldingsskjemaet her!

Vervetips

Les våre beste vervetips og mer om våre medlemsfordeler her. Dette er det lurt å sette seg inn i før du skal verve nye medlemmer til Lederne.

Kort om Lederne

Lederne er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon for ledere og betrodde ansatte i norsk arbeidsliv. Vi tilbyr trygghet, lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå, og driver politisk påvirkningsarbeid både nasjonalt og lokalt for å bedre og belyse lederes arbeidsforhold. I tillegg tilbyr vi matnyttige medlemsfordeler og økonomiske rabattavtaler.

Bli medlem
Tre typer medlemskap

Tre typer medlemskap

Medlemskapet er tilpasset ulike stadier i livet ditt:

  • yrkesaktive
  • studenter/lærlinger
  • pensjonister

Yrkesaktive

Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre forbund). I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe). De som i stedet ønsker å stå direkte tilmeldt Lederne sentralt betaler et administrasjonsgebyr. Kontingenten er fradragsberettiget på selvangivelsen. I tillegg til dette blir medlemmer som ikke reserverer seg tilknyttet en obligatorisk livs-  uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring). De som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

Medlemskapet er gratis i hele studie- og lærlingtiden. Student- og lærlingmedlemskapet inkluderer alle medlemsfordeler i ordinært medlemskap, bortsett fra juridisk bistand og tilgang til Ledernes etter- og videreutdanningsfond. Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og andre medlemsfordeler. Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter ifht stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år. Deretter er du fritatt for kontingent. Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent. Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.

Personlig informasjon
?
Innmelding
checked='checked'
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr/mnd. Kontingenten til lokalavdelingen din kommer i tillegg. For informasjon om kontingent for din avdeling, send epost til post@lederne.no

«Ledernepakken» (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg
180 kr pr. mnd.
Du kan reservere deg mot forsikringen når du ringes opp av vårt forsikringskontor. Denne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Studenter, lærlinger og pensjonister fra 67 år har gratis medlemskap.

Livs- og familieulykkesforsikring
0 kr

Fradragsberettiget skatt
inntil 3850 kr. pr. år