Forbundslederen om bemanningsbyråer: – Slavekontrakter må opphøre

- Det var en gang da arbeidstakere måtte stå med lua i handa utenfor fabrikken og aller nådigst trygle arbeidsgiverne om arbeid. Den tiden er heldigvis forbi. Men det vi ser nå er at enkelte arbeidsgivere sier opp ansatte for så å hyre dem inn igjen gjennom bemanningsbyråer uten garantilønn. Dette er en utvikling som er uakseptabel, mener Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen.

Tekst
Tor Hæhre
Dato
Her ser man forbundsleder i organisasjonen Lederne.
Forbundsleder Audun Ingvartsen.

Han har forståelse for at arbeidsgivere innen typiske sesongyrker ikke kan ha mange ansatte gående uten oppdrag over lengre tid.

– Men her bør NAV-regelverket endres slik at NAV kan gi arbeidsledighetstrygd til personer fast ansatt i bedrifter med tariffavtale, selv om det mangler oppdrag i en periode, mener han.

Stigende uro
Ingvartsen ser med stigende uro på utviklingen innen deler av norsk arbeidsliv, hvor spesielt useriøse aktører sier opp ansatte for så å hyre dem inn igjen gjennom bemanningsbyråer på det som nærmest kan karakteriseres som slavekontrakter.

– Denne utviklingen har vi de siste årene sett blant annet i oljeindustrien, leverandørindustrien og bygg- og anleggsbransjen. Så lenge bedriften har oppdrag lønnes de ansatte, men når oppdragene er utført forblir man ansatt i bedriften men får ikke lønn, sier han.

Endring av regelverket
I dag er regelverket slik at ansatte ikke får arbeidsledighetstrygd uten at bedriften permitterer og dekker de 20 første dagene.

– Det gjør disse bedriftene normalt ikke, og de ansatte står dermed igjen uten både arbeid og inntekt. På steder i landet hvor arbeidsmarkedet er vanskelig, sier det seg selv at mange ansatte havner i en håpløs situasjon. Dette kan vi ikke være bekjent av i Norge i 2017, sier Ingvartsen.

Han anmoder arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie om å endre regelverket for denne typen ansettelsesforhold slik at fast ansatte i bedrifter ikke blir gående uten lønn mellom oppdrag.

Publisert i Nytt fra Lederne