Forvitrer Norges organiserte arbeidsliv?

Nå kan DU se det viktige Lederne-seminaret der en rekke sentrale samfunnsaktører debatterer fremtiden til Norges organiserte arbeidsliv.

Dato

Ledet av tidligere NRK-debattleder Erik Wold diskuterte politikerne Rigmor Aasrud (Ap) og Heidi Nordby Lunde (H) blant annet hva de siste åtte årene med borgerlig styre har betydd for det organiserte arbeidslivet, og om noe egentlig ville vært annerledes med en annen regjering.

Bakteppet var at Lederne ønsker søkelys på at vi gjennom flere år har sett at innleie av arbeidere og sosial dumping har økt, at stadig færre arbeidstakere velger å organisere seg, at selskap som Wizz Air nekter ansatte å organisere seg og at tradisjonell, maritim industri taper terreng. Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen poengterte at vår norske samarbeidsmodell i arbeidslivet dessverre er skjør.

– Det er noen urovekkende overordnete trender. Når vi nå gjenåpner samfunnet og mange befinner seg i en vanskelig situasjon forventer jeg respekt for de tillitsvalgtes rolle i samspillet med bedriftens ledelse, sa han i seminaret.

Utenlandsk vs norsk toppledelse
Ledernetillitsvalgt Jenny Fortun i Aker Solutions fortalte om hvordan relasjonene i hennes bedrift er preget av samarbeidsmodellen, og om hennes erfaring med når toppledere fra andre arbeidslivskulturer styrer sammenlignet med toppledere som er rotfestet i den norske kulturen.

– Samarbeidsmodellen og arenaene vi har for samarbeid mellom bedriften og de ansate er en styrke for alle, bade bedrifter, arbeidstakerne og samfunnet som helhet. Jeg har tro på at dette vil bestå, men det må jobbes for hver dag, poengterte hun.

Viktig for høyt tillitsnivå
1. mai er en historisk viktig, internasjonal kampdag for solidaritet med arbeidere over hele verden, bedre arbeidsvilkår og mot utnyttelse. Rolf Utgård, mangeårig profilert konserntillitsvalgt i Kværner og de siste årene selvstendig næringsdrivende, gikk gjennom en del overordnete trender for organisering i arbeidslivet i Norge og internasjonalt.

Politikerne Heidi Nordby Lunde (H) og Rigmor Aasrud (Ap) var uenige i en del, men svært enige i at samarbeidsmodellen er en styrke for den høye tilliten og omstillingsevnen i den norske samfunnsmodellen.

Publisert i Nytt fra Lederne