Her ser du et bilde av oljeplattformen Johan Sverdrup i Nordsjøen.

Gambler med oljearbeidsplasser

Forbundsleder Audun Ingvartsen er svært bekymret for oljearbeiderens fremtid etter budsjettforliket mellom Regjeringen og SV. – Dette er svært alvorlig for de 200.000 menn og kvinner som jobber i norsk olje- og gassindustri.

Tekst
Redaksjonen
Illustrasjon
Equinor ASA
Dato

Ingvartsen viser til en kraftig økning av avgiftene, samtidig som det ikke blir en ny konsesjonsrunde i 2022. Nå krever han garantier fra Regjeringen om Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) og ny konsesjonsrunde i 2023.

Forbundsleder Audun Ingvartsen.

– Det vi trenger er langsiktige og forutsigbare rammevilkår. Allerede i første sving gir Jonas og Trygve etter for kravene fra SV, og det setter arbeidsplasser i fare. Nå må de komme på banen med garantier for fremtiden, sier Ingvartsen.

Lederne er en arbeidstakerorganisasjon med i underkant av 17.000 medlemmer, hvor en betydelig andel arbeider i olje- og gassindustrien. Lederne mener Arbeiderpartiet og Senterpartiet må sette ned foten for ytterligere innflytelse fra SV.

– Det er avgjørende at SV ikke får innflytelse på TFO som kommer på nyåret. I tillegg må vi få bekreftet umiddelbart at det kommer en ny konsesjonsrunde i 2023. Dette er avklaringer som må komme nå, for å skape ro i næringen, sier forbundsleder Ingvarsten.

Han viser til lovnader om forutsigbarhet for olje og gassindustrien fra både Arbeiderpartiet og Senterpartiet i valgkampen.

– Det er svært lite forutsigbart at rammevilkårene til Norges mest lønnsomme næring brukes som salderingspost i sene nattetimer på Stortinget for å lande et budsjett. Jeg er oppriktig bekymret på vegne av våre medlemmer, og tiden er derfor inne for noen avklaringer fra Regjeringens side, krever Ingvartsen..

– TFO og fremtidig konsesjonsrunde er avgjørende for fremtidige investeringer og arbeidsplasser på norsk sokkel. Dersom det ikke kommer forsikringer fra Regjeringen om disse to forholdene, vil det det kunne gjøre permanent skade på de norske oljearbeidsplassene og norsk økonomi. Dessuten vil den viktigste finansielle drivkraften for å få på plass et grønt skifte rammes, noe som igjen forsinker omstillingen, påpeker Audun Ingvartsen, Ledernes forbundsleder.

Publisert i Nytt fra Lederne