Oljebransjens Karl Eirik Schjøtt-Pedersen:

– Gjennomføringskraft er nøkkelen til å løse klimakrisen

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen legger ærlighet til grunn for sin lederstil. Han er detalj- og løsningsorientert, men kan av og til glemme å levere pantelappen på butikken.

Dato

Han ble kalt hjulvisp som stortingspolitiker fordi han holdt et høyt tempo. Det gjør han også i LederCasten. Evnen til å være løsningsorientert og ha stor gjennomføringskraft ser han på som sine største styrker som leder.

Til grunn for «hjulvispens» lederfilosofi er bevissthet om lederrollen, tydelige målsettinger og evne til å kommunisere og gjennomføre disse. Man må drives av å løse utfordringer og være villig til å legge hardt arbeid til grunn for å oppnå det.

En leder må tørre å gi litt av seg selv.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Schjøtt-Pedersen kjemper for olje- og gassbransjen og er opptatt av viktigheten av å løse klimakrisen og å satse på fornybar energi.

«Det holder ikke å bare snakke om klimakrisen», sier Schjøtt-Pedersen.

Han oppsummerer sine råd til andre ledere med tre nøkkelord: troverdig, tydelig og reflektert. Og legger til at en leder må by på seg selv.

LederCast-episodene slippes ukentlig og du kan høre de på våre hjemmesider, på Spotify, iTunes og i andre kanaler.

Om LederCasten

I en uformell samtale med kjente samfunnsaktører blir vi bedre kjent med gjestene tanker om hva god ledelse er og hvordan det bør utøves – både i arbeidslivet og ellers. Vår faste programleder Sverre Simen Hov spør våre gjester hva god ledelse er og hvordan det ser ut i praksis. I tillegg har vi to faste spalter – «Jobbintervjuet» og «Hverdagsledelse» – hvor vi utfordrer gjestene på dilemmaer fra hverdagen og klassiske spørsmål man møter i et jobbintervju. Det skal vise seg at latteren sitter løst.

Publisert i Nytt fra Lederne