Grønt lys for historisk CO2-lagring

Etter en historisk votering i Stortinget har norske myndigheter besluttet finansiering av Northern Lights-prosjektet for transport og lagring av CO2. Beslutningen er i tråd med rapporten Lederne utarbeidet i 2019, som blant annet hadde sterkt fokus på karbonfangst- og lagring (CCS).

Dato

Beslutningen demonstrerer sterk støtte fra norske myndigheter til utbygging av en verdikjede for karbonfangst og -lagring, som er viktig for at Europa skal nå målet om klimanøytralitet.

Forbundsleder Audun Ingvartsen.

– Dette er svært positivt, sier forbundsleder Audun Ingvartsen og heltidstillitsvalgt for Lederne i Equinor, Per Helge Ødegård, i en kommentar.

– Vi er stolte over å ha vært med på å synliggjøre at olje- og gassnæringen har en viktig rolle å spille for en fremtid hvor utslipp av CO2 skal drastisk ned. CO2-fangst og -lagring kan raskt bidra til å redusere globale CO2-utslipp på nivå med utslippsbanene som er konsistent med å holde temperaturøkningen innenfor 1,5°C eller 2°C. Norge har forutsetningene for å være et fyrtårn, fremhever Ingvartsen og Ødegård, som viser til at Ledernes kongress i 2019 vedtok en resolusjon om temaet. I desember 2019 var også Lederne i møte flere medlemmer av energi- og miljøkomiteen på Stortinget for å presentere rapporten for politikerne.

Heltidstillitsvalgt for Lederne i Equinor, Per Helge Ødegård.
Heltidstillitsvalgt for Lederne i Equinor, Per Helge Ødegård.

Northern Lights blir det første i sitt slag – en åpen og tilgjengelig infrastruktur som gjør det mulig å transportere CO2 fra industrielle fangstkilder til en mottaksterminal i Øygarden for midlertidig lagring, før den transporteres for permanent lagring i et reservoar som ligger 2600 meter under havbunnen.

Northern Lights er transport- og lagringsdelen av Langskip, som er norske myndigheters prosjekt for fullskala karbonfangst og -lagring.

– CO2-håndtering (CCS) er viktig for å nå målene i Parisavtalen. Langskip er det største klimaprosjektet i norsk industri noensinne og vil gi et viktig bidrag til utviklingen av CCS som klimatiltak. Samarbeidet med industrien og den skrittvise prosjektutviklingen har vist at prosjektet er gjennomførbart. Jeg vil takke Northern Lights-partnerne Equinor, Shell og Total, og jeg ser fram til det videre samarbeidet, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Northern Lights-prosjektet omfatter utbygging og drift av anlegg for CO2-transport og -lagring av tredjeparter. Det blir det første åpne infrastrukturnettverket på tvers av landegrenser for transport og lagring av CO2, og gir europeiske industrielle utslippskilder muligheten til å trygt og permanent lagre sine CO2-utslipp under havbunnen. Fase én av prosjektet vil bli fullført i midten av 2024, og vil ha en kapasitet på inntil 1,5 millioner tonn CO2 per år.

FAKTA OM NORTHERN LIGHTS
  • Northern Lights-prosjektet er en del av det norske karbonfangst og -lagringsprosjektet (CCS) Langskip, som støttes av norske myndigheter. Prosjektet vil i utgangspunktet omfatte fangst av CO2 fra norske industrielle fangstanlegg. Northern Lights-prosjektet omfatter transport, mottak og permanent lagring av CO2 i et reservoar i nordlig del av Nordsjøen.
  • En stortingsmelding om Langskip-prosjektet vil bli behandlet i januar. Deretter vil plan for utbygging og drift (PUD) bli endelig godkjent.
  • Northern Lights har i første omgang kapasitet til å transportere, injisere og lagre opp mot 1,5 millioner tonn CO2 per år. Når CO2 er fanget, vil den bli transportert med en ny type tilpassede skip, injisert og permanent lagret 2.600 meter under havbunnen i Nordsjøen.
  • Anlegget skal etter planen settes i drift i 2024.
  • Mottaksterminalen for CO2 vil bli plassert i Naturgassparken industriområde i Øygarden kommune på Vestlandet.
  • I mars 2020 ble bekreftelsesbrønn Eos boret og fullført med gode resultater, noe som bekreftet reservoaregenskapene og lagringskapasiteten.
  • Det foreligger planer om å øke kapasiteten til 5 millioner tonn per år gjennom flere utbyggingsfaser og økende kundegrunnlag.