Lederne-medlemmet Alexandria Følsvik.

– Heldigvis organiserte jeg meg

For Lederne-medlemmet Alexandria Følsvik har ikke arbeidslivet alltid vært like lett. Den nye jobben virket helt perfekt, men forvandlet seg gradvis til en tung og vond periode for henne. Heldigvis organiserte hun seg og fikk hjelp.

Tekst
Håkon Holo Dagestad
Foto
Håkon Holo Dagestad
Dato

Med to bachelorgrader i pedagogikk og hotellfag var Alexandria Følsvik faglig godt forberedt på arbeidslivet. Det skulle imidlertid vise seg at god utdanning og høy motivasjon ikke er en garanti for å ha det bra på jobb. Når man blir utsatt for dårlig ledelse kan alt snus på hodet.

Uverdige forhold

Det tok litt tid før hun merket det. Lederansvaret ble ikke tatt, medarbeiderne ble ikke fulgt opp. Lite informasjon ble gitt om rutiner, og kommunikasjonsflyten internt i bedriften var minimal. Ikke ble det tydeliggjort en klar retning for de ansatte heller. De fleste premissene for et dårlig arbeidsmiljø var til stede.

– I og med at lederansvaret ble oversett, ga det grobunn for misforståelser og konflikter. Jeg opplevde mye baksnakking og bruk av hersketeknikker over lang tid, og kundene mine ble plutselig overført til noen andre. Det gjør noe med deg, sier Følsvik.

Det sank ned til et nivå der lederen begynte å true med å trekke Alexandria i lønn. Til slutt ble feriepengene hennes tilbakeholdt. Selvfølelsen hennes ble verre og verre i de seks månedene dette foregikk.

– Til slutt gikk jeg rundt og følte på at alt jeg gjorde ikke betydde noe, og at jeg ikke ble verdsatt i det hele tatt. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre egentlig. I situasjonen var det veldig vanskelig å vite hvem jeg skulle henvende meg til for å få hjelp.

Her ser du Lederne-medlemmet Alexandria Følsvik.
Lederne-medlemmet Alexandria Følsvik sammen med to andre medlemmer av Lederne.
Byttet forbund

Alexandria tok omsider kontakt med forbundet hun var organisert i, men synes de ikke tok godt nok tak i hennes situasjon. Dessuten var det vanskelig å få kontakt med den rette å snakke med.

En dag hun tilfeldigvis var med på et frokostmøte med noen kollegaer, hørte hun nestlederen i en av Ledernes lokalavdelinger holde et foredrag. De kom i prat om hennes situasjon, og hun fikk nyttige svar på hva hun skulle gjøre.

– Det som virkelig traff meg var den nære samtalen og varmen som ble vist meg akkurat da jeg trengte det. Jeg følte meg lyttet til og opplevde at Lederne var tilgjengelige for meg. Det å kunne få hjelp til å orientere seg i en så kaotisk og sårbar situasjon var redningen for meg.

Vi bygger gode ledere

Bli medlem

Bedre tider

Etter en tung tid har Alexandria nylig blitt ansatt som leder for «food&beverage»-området på et hotell, og stortrives der. Endelig er overskuddet tilbake igjen, og fremover satses det på å tilegne seg kompetanse innen ledelse.

– Jeg er så glad for å være organisert i et fagforbund som lytter til meg. Nå vil jeg fylle på med ny kunnskap om ledelse og samtidig møte nye folk. Det er så mye du kan lære om hva god ledelse er, og jeg skal benytte meg av alle fordelene som ligger i medlemskapet. Den vonde tiden har fått meg til å innse hvor viktig god ledelse er for livskvaliteten, avslutter Følsvik.

Medlemsfordeler

Som medlem i Lederne får du trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk. I tillegg får du lav boligrente, gode forsikringstilbud og andre rabatter.
Se alle dine medlemsfordeler

 

Publisert i Medlem, Nytt fra Lederne
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

«Ledernepakken» (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot «Ledernepakken» ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        7 700 kr pr. år.