Jan Sørhus til minne

Det var med stor sorg vi mottok meldingen om at tidligere nestleder i Lederne, Jan Sørhus, hadde gått bort 22. mars, 78 år gammel.

Dato

Av: Tor Hæhre, Jan Olav Brekke og Gudmund Gulbrandsen

Jan Sørhus.

Før Jan begynte i daværende Norges Arbeidslederforbund (NALF), arbeidet han i nesten hele sitt yrkesaktive liv på Lilleborg Fabrikker i Oslo.

Han ble medlem i NALF i 1967, og begynte i forbundet som forbundssekretær for avdeling Oslo i 1979, og ble senere førstesekretær.

I 1995 ble han valgt til nestleder, et verv han hadde fram til Ledernes landsmøte i Tromsø i 2000. Deretter arbeidet han fram til 2003 som ansatt konsulent på forbundskontoret.

Jan var en ivrig golfer, og sammen med kona Brit og gode venner var han ofte å se på golfbaner både i Norge og Spania. Han tilbrakte også mye tid på hytta si på Solvang Hagekoloni i Oslo, hvor han i tillegg var aktiv på organisatorisk plan.

Våre tanker går til kona Brit og nærmeste familie, og vi vil for alltid huske Jan som en god venn og kollega.

Tor Hæhre
Jan Olav Brekke
Gudmund Gulbrandsen

Publisert i Nytt fra Lederne