Kai Wiborg, varehussjef

– Lederne gir meg trygghet og nettverk

- Jeg ønsket tryggheten av å ha en solid fagforening i ryggen. Derfor meldte jeg meg inn i Lederne, sier varehussjef Kai A. Wiborg.

Tekst
Ingunn Larsen
Foto
Håkon Holo Dagestad
Dato

– Jeg har tidligere opplevd usaklig oppsigelse og trakassering på jobb. Derfor er jeg ekstra opptatt av trygge og ordna arbeidsforhold. I Lederne møtes vi og finner nye måter å tenke på for å sikre gode løsninger sammen. Relasjonsbyggingen i Lederne er avgjørende for meg, og det tverrfaglige nettverket av ledere og hyggelige folk som jeg møter der er gull verdt, sier Kai Wiborg (41).

Ikke stå alene

Selv om Kai A. Wiborg er øverste leder i Obs på Rygge, er han likevel arbeidstaker og tillitsvalgt.

– Det føles ekstra godt å være medlem og tillitsvalgt i Lederne hvis det skulle oppstå en vanskelig situasjon på jobben. Når jeg står fast i prosesser med arbeidsgiver, kan jeg ringe en rådgiver i Lederne for å få gode råd. Dette handler hovedsakelig om trygghet for meg, forklarer Kai.

Bli medlem av Lederne!

Vi tilbyr deg trygghet, nettverk og markedets beste medlemsfordeler.

Ettersom han er opptatt av selvutvikling og å bygge lederkompetanse, har han benyttet utdanningsfondet i Lederne og fått støtte til høyskoleutdanning innen faget ledelse. Han har også deltatt på Ledernes kurs og kompetansebyggende tiltak.

– Meld deg inn i Lederne du også, oppfordrer Kai A. Wiborg.

Forsikring av ditt arbeidsforhold

På lik linje med at man forsikrer bilen, huset eller leiligheten sin, bør man også sikre arbeidsforholdet og inntekten sin. Det gjør du ved å melde deg inn i en arbeidstakerorganisasjon.

8 gode grunner til å bli medlem i Lederne:
 • Fri juridisk bistand – både på jobb og privat
 • Lønns- og pensjonsrådgivning
 • Kurs, webinarer, konferanser, podcast, e-bøker og lydbøker med tema ledelse
 • Støtte til etter- og videreutdanning
 • Gode bank- forsikringsordninger for deg og familien din
 • Lokalavdelinger og stort tverrfaglig ledernettverk
 • Gode tilbud med rabattavtaler og andre økonomiske fordeler
 • Tilgang til Lederne-appen hvor du finner alle fordelene og viktige lederverktøy på ett sted
Hvem er Lederne til for?

Lederne er en arbeidstakerorganisasjon som har medlemmer på tvers av bransjer, og stillingsnivåer. Vi har medlemmer som eksempelvis er arbeidsledere, mellomledere, spesialister eller teknikere og fagarbeidere offshore. Du må ikke å ha personalansvar for å være medlem. Søknadsprosessen til Lederne er enkel. Du kan fylle ut søknaden din her. Det tar bare noen minutter, og det er ikke en forpliktende søknad. Svaret kommer vanligvis i løpet av noen dager.

Vi øker din kompetanse!

Det er avgjørende å holde seg oppdatert på faget ledelse når endringstakten er så høy som i dag. Korona-pandemien har vist at endringsledelse har kommet for å bli på norske arbeidsplasser, og at flere belager seg på å bytte jobb hyppigere. Lederne tilbyr medlemmene gratis webinarer, kurs, konferanser, podcast, e-bøker og lydbøker innen faget ledelse. Våre medlemmer kan også søke på studiestøtte via vårt etter- og videreutdanningsfond.

Se alle medlemsfordelene til Lederne her!

Meld deg inn i Lederne du også!

Publisert i Nytt fra Lederne
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.