Skilt "Riksmekleren"
Sokkeloppgjøret 2022

Lederne melder plassfratredelse

Lederne har fredag 3. juni 2022 meldt plassfratredelse for totalt 74 medlemmer som omfattes av sokkeloppgjøret 2022, og som arbeider ved Equinors innretninger Gudrun, Oseberg Øst og Oseberg Sør.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Håkon Holo Dagestad
Dato

Det skal gjennomføres mekling i Riksmeklerens lokaler 10. og 11. juni, med en frist som løper ut ved midnatt 11. juni. Dersom partene ikke blir enige under meklingen innebærer plassfratredelsen at nevnte medlemmer kan tas ut i streik fra 12. juni 2022 av.

Varsel med krav om at meklingen skal avsluttes ved meklingsfristens utløp og plassfratredelse for medlemmene som arbeider ved disse innretningene er sendt til både Riksmekleren og Norsk Olje og Gass (landsforening i NHO).

Meklingen omfatter teknikere og fagarbeidere i Lederne som er omfattet av sokkeloverenskomsten mellom Lederne og Norsk Olje og Gass.

Gjennomføring av mekling har sin bakgrunn i at forhandlingene som ble ført av partene for sokkeloppgjøret 2022 i Stavanger den 3. og 4 mai ble brutt.

Meklingen vil bli ledet av riksmekler Mats Wilhelm Ruland.

Publisert i Nytt fra Lederne