Lederne om regjeringserklæringen: – Positivt at kampen mot arbeidslivskriminalitet intensiveres

- Det er svært positivt at den utvidede regjeringen i sin tiltredelseserklæring ytterligere intensiverer kampen mot arbeidslivskriminalitet, sier forbundsleder Audun Ingvartsen.

Tekst
Tor Hæhre
Dato
Forbundsleder Audun Ingvartsen.

– Selv om Norge i utgangspunktet har et ryddig og ordentlig arbeidsliv, ser vi at denne form for kriminalitet fremdeles er en betydelig utfordring. Det avdekkes fra tid til annen grove brudd, og sentralt i dette bildet står sosial dumping. Det er derfor nødvendig med en aktiv politikk på dette området og vi er glade for at regjeringen fremdeles tar denne problematikken svært alvorlig, sier forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne.

Ingvartsen legger til at et sentralt element i arbeidet mot arbeidskriminalitet er ytterligere samarbeidsforbedring og koordinering av arbeidet mellom de etater og instanser som involveres, nemlig partene i arbeidslivet, NAV, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Tolletaten og Politiet.

Publisert i Nytt fra Lederne