Lederne-tillitsvalgte i Equinor: – Et stort smittelotteri offshore

Equinor har den siste tiden hatt 32 tilfeller med koronasmitte offshore. - Nå må testing på plass før utreise til installasjonene, sier Lederne- tillitsvalgt Terje Herland til E24.

Dato
Terje Herland, tillitsvalgt i Equinor

Herland sier til E24 at de siden i fjor vår har jobbet for at folk skal testes før utreise, slik som Aker BP gjør, men ikke fått gehør for dette. Equinor har i dag testmuligheter på de fem plattformene som har SAR-helikopter, helikopter for søk og redning, og testmuligheter på enkelte innretninger når det har vært meget høy aktivitet. Her kan personer testes om de har symptomer på covid-19.

Equinor har i følge E24 og Stavanger Aftenblad hatt til sammen 32 smittetilfeller den siste tiden på plattformer og flytende innretninger som selskapet disponerer. På Heidrun-plattformen og på riggen Rowan Stavanger, som ligger på Gudrun-feltet, har det henholdsvis vært 13 og 17 påviste smittetilfeller etter smitteutbruddene i romjulen.

– Et etisk dilemma
Terje Herland sier videre til E24 at de ansatte for tiden opplever stor belastning. Han forteller om lojale ansatte som gjør det de kan for ikke å bli smittet, og pålegger seg selv store begrensninger i sin fireukers friperiode for ikke å bli smittet.

– Når folk ikke blir testet før avreise med fullpakkede helikoptre, kjennes det ekstra belastende, og det hele fremstår som et stort smittelotteri offshore. I tillegg til dette kjøres det for fullt med boring og prosjekter som medfører mye personell ute på plattformer og boreinnretninger. Det er et etisk dilemma at Equinor vil utsette sine ansatte for større risiko enn det Aker BP gjør med sine ansatte. Vi mener derfor at også Equinor-personell må testes før utreise offshore, sier Herland.

E24 og Stavanger Aftenblad har tidligere skrevet om Aker BP som helt eksklusivt leier Clarion Air Hotel på Sola som karantenehotell for rundt 4 millioner kroner i måneden. Aker BP har obligatorisk testing av alle som skal ut på oljeinstallasjoner.

Foreløpig nei til testing
Equinor har foreløpig ikke testet oljearbeidere før utreise til oljeinstallasjoner. Dette sier pressekontakt Morten Eek i Equinor skyldes at selskapet så langt har sett det som utfordrende å etablere et slikt testregime med tanke på at det er så mange som reiser til og fra oljeinstallasjonene for Equinor.

– Vi vurderer hele tiden tiltak som vi mener er hensiktsmessige. Pr. nå er vi fornøyd med den smittevernberedskapen og de tiltakene vi har iverksatt, sier Eek til E24.

Hans Fjære Øvrum, tillitsvalgt for Lederne i Equinor.
Hans Fjære Øvrum, tillitsvalgt for Lederne i Equinor.

– Tar på psykososialt
Hans Fjære Øvrum, tillitsvalgt for Lederne i Equinor, kritiserte nylig i Stavanger Aftenblad Equinors håndtering av smitteutbruddene på Heidrun- og Gudrun-feltet.

– Norsk olje og gass burde vært mye mer fremoverlent når det gjelder hensyn til likhetsprinsipper. Nå er det opp til hvert selskap å lage egne retningslinjer, og det fører til en relativt uoversiktlig situasjon. Oljearbeidere legger ned stor innsats for å holde hjulene i gang, og da burde de blitt avholdt med en helt annen anerkjennelse og raushet enn det som er tilfelle i dag, hvor den ulempen de utsettes for ved for eksempel å være i såkalt fritidskarantene, ikke kompenseres med noen form for ulempetillegg, sier Øvrum.

Øvrum påpekte at det siden det første utbruddet på Martin Linge i fjor vår har vært skrevet to uenighetsprotokoller mot bedriften sammen med organisasjonen Safe i Equinor.

– Hadde det vært større forståelse fra ledelsen for de ulempene som personell på sokkelen blir påført fordi vi opprettholder et høyt aktivitetsnivå, ville vi i fellesskap funnet bedre løsninger – også for dem med bosted i utlandet. Mange opplever dette tøft, spennet i tilbakemeldingene er spredt, men mange sliter psykososialt nå, sa Øvrum.

Publisert i Olje og gass