Lederne: – Viktige prinsipper på spill i busstreiken

Allerede i 2006 inngikk arbeidsgiverne og bussjåførene en avtale om at lønn skulle ligge mer på linje med industriarbeiderlønn. De siste årene er avstanden blitt stadig større. Dette er bakgrunnen for den pågående busstreiken.

Dato

Foto: Redink/Ruter

Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen uttrykker forståelse og støtte for standpunktet til de streikende bussjåførene.

Forbundsleder Audun Ingvartsen.

– Man bryter ikke inngåtte avtaler mellom arbeidsgivere og arbeidstakere – her snakker vi om selve fundamentet i trepartssamarbeidet som har tjent Norge som samfunn på en svært god måte, poengterer Ingvartsen.

Sist helg gikk nærmere 4000 bussjåfører ut i streik, og det ligger an til at streiken trappes opp. Nær halvparten av sjåførene er organisert i YS-organisasjonen Yrkestrafikkforbundet. De resterende er medlemmer i LO-organisasjonene Fellesforbundet, Jernbaneforbundet og Fagforbundet.

Publisert i Nytt fra Lederne