Ledernes historie

Lederne ble stiftet allerede i 1910, og er en partipolitisk uavhengig organisasjon. Her er forbundets historie i korte trekk.

Dato

Lederne er en tradisjonsrik, uavhengig organisasjon som ble etablert allerede i 1910 under navnet De industrielle Formænd og Værksmestres Landsforbund.

Helt fra 1927 til 1998: Norges Arbeidslederforbund (NALF).
Siden 1998: Lederne.

1934: Første tariffavtale mellom NALF og Norsk Arbeidsgiverforening (N.A.F.).

1940: Organisasjonen satt under administrasjon av den tyske okkupasjonsmakt, som meldte NALF kollektivt inn i LO. NALF gikk ut igjen av LO når krigen var over, og har vært uavhengig av både andre organisasjoner og partier siden da.

1951: NFATF (nærværende FLT i LO) stiftet etter konflikt ved Askim Gummivarefabrikk. LO vant fram med krav om forhandlingsrett for 8 formenn og tekniske funksjonærer. «Lex Askim» (Retten til fri organisering for formenn og tekniske funksjonærer).

1952: NALF med i «paraplyorganisasjon» Funksjonærenes Sentralorganisasjon (FSO).

1959: NALF ut av FSO – FSO nedlagt.

1962: NALF starter organisering av tekniske funksjonærer.

1985: Landsmøtet beslutter å organisere ledere og betrodde tekniske stillinger offshore, med ansettelse av egen forbundssekretær.

1995: Landsmøtevedtak om organisering innen HSH-området (Virke).

1997: Opprettet Hovedavtale/Lederavtale med HSH (Virke).

1998: Navneendring til Lederne, erstattet Arbeidslederavtalen med Hovedavtale/Lederavtalen med NHO.

2000: Landsmøtevedtak om årlig kongress/ landsmøte hvert fjerde år (landsstyret nedlagt, mandat fordelt på forbundsstyret og kongress). Regioner isteden for landsdeler.

2003: Omfattende avtaler om markedsføring, juridiske tjenester, økonomi og medlemsregister med selskapene Norsk Kunde- og Medlemsutvikling (CiF), Compendia og Kunde- og Medlemsservice (KOM) på Bryne.

2006: Organisatorisk behandling av kollektiv innmelding av medlemmene i Forbrukersamvirkets Lederforbund / FLF, som kom inn 1. januar 2007 med 1500 ledere i Coop og lederavtaler med samvirkelagenes arbeidsgiverorganisasjon SAMFO.

2010: Lederne feiret 100-årsjubileum. Mødrehjemmet Abrigo i Brasil vedtas av kongressen til å bli Ledernes samfunns- og samvittighetsprosjekt.

2012: Unge Lederne, for medlemmer av Lederne som er under 38 år, etableres og avholder sin første konferanse.

2013: Lederne flytter hovedkontor etter over 100 år nær Solli plass i Oslo til Storgata 25 midt i sentrum.

2017: Kongressen slutter seg til en ny visjon, misjon, verdier, strategisk historie og en ny definisjon av ledelsesbegrepet.

2021: Nytt medlemsdemokrati med 18 avdelinger med representasjon i hovedstyret iverksettes.