Ledernes kongress på historisk grunn

17.11.07 rets kongress i Lederne ble 16. og 17. november avholdt i den samme salen som Lederne for vel 10 år siden ble etablert.

Tekst
Redaksjonen
Dato

I februar 1998 skiftet organisasjonen navn fra NALF (Norges Arbeidslederforbund) til Lederne på landsmøtet som ble avholdt i samme sal som årets kongress. Forbundsleder Jan Olav Brekke ønsket derfor de vel 100 delegatene, æresmedlemmene og gjestene velkommen til historisk grunn.
– Forbundet er inne i en positiv utvikling medlemsmessig og økonomisk. Samtidig ser vi at det ofte er en utfordring å få lokale tillitsvalgte. Organisasjonen trenger engasjerte tillitsvalgte lokalt, og vi må jobbe videre for at det skal bli mer attraktivt å ta på seg tillitsverv, understreket Brekke. Antall innmeldinger øker jevnt og trutt mens antall utmeldinger daler.

Etter at nestleder Tor Hæhre hadde konstituert kongressen holdt hvert regionutvalg egne særmøter, før Hæhre la frem årsrapporten for 2006 som ble godkjent. Regnskap og beretning for 2006 ble gjennomgått av administrasjonsleder Kjetil Haave. Regnskapet viser et plussresultat på i overkant av kr. 700.000, en vesentlig forbedring i forhold til de siste årene. Det ble enstemmig vedtatt. Statsautorisert revisor Hilde Krogh i Ernst & Young, forbundets eksterne revisor, presenterte revisjonsberetningen. Ernst & Young er ny revisor for Lederne fra og med 2006.

Kongressen vedtok også enstemmig at kontingenten økes fra 1. januar 2008 med kr. 15 til kr. 330. Dette for å opprettholde forbundets kjøpekraft når lønnsutgifter, transport- og hotellpriser ellers øker.
– Styret forventer at overskuddene øker videre i årene fremover. Budsjettet for 2008 er lagt opp etter et forsiktighetsprinsipp, slik at neste år landsmøte forhåpentligvis får positive i stedet for negative overraskelser, fortalte Haave. Budsjettet ble, som de fleste andre sakene, enstemmig vedtatt.

Delegatene fikk av Brekke og Haave en gjennomgang av den nye avtalen med Kunde- og Medlemsservice (KOM), Ledernes samarbeidspartner på Bryne som blant annet bistår med medlemsregister, regnskap og medlemsmagasin. Den nye avtalen, den såkalte KOM-avtalen, ble gjort gjeldende fra 1. september 2007, og omfatter en lang rekke leverandører av tjenester til Lederne. Også her fikk administrasjonen og forbundsstyret ros for en enklere og mer oversiktlig avtale enn avtalen den erstatter.

Forbundets mangeårige forbundssekretær og kurs- og kompetanseansvarlige, Bjørn Gravdahl, ble under festmiddagen tildelt æresmedlemskap i forbundet. På dag to av kongressen ble blant annet forslagene til kongressen gått gjennom og stemt over, og organisasjonsutvalget kom med en orientering om sitt arbeid.


Forbundsleder Jan Olav Brekke på talerstolen.

Nestleder Tor Hæhre på talerstolen.

Ove Benjaminson (region Sokkel) på talerstolen.

F.v. Forbundssekretærene og referentene Einar Mortensen (Gudmund Gulbrandsen var referent dag to) og Susanne Persson sammen med dirigentene Alf-Gunnar Stenhaug (region FLF) og Tor Magne Ege (region Sokkel).

Bjørn Gravdahl, forbundets mangeårige forbundssekretær og kurs- og kompetanseansvarlige, ble under festmiddagen på kongressen tildelt æresmedlemskap i forbundet. F.v. Nestleder Tor Hæhre, Gravdahl og forbundsleder Jan Olav Brekke.

Publisert i Nytt fra Lederne