Ledernes valgkomité skal finne kandidater til viktige verv

Ledernes valgkomité har nå startet sitt arbeid med å finne kandidater til å fylle viktige verv for Lederne i perioden 2020 til 2024. Nå inviteres Ledernes regioner, avdelinger og enkeltmedlemmer til å komme med innspill gjennom sine avdelinger eller regioner.

Dato

Følgende posisjoner er på valg:

Sentralstyret

  • Leder
  • Nestleder

Kontrollutvalget

  • Leder
  • Medlem
  • Medlem
  • Varamedlem

Valgkomiteen ønsker innspill på kandidater. Ihht til retningslinjene er fristen for å komme med kandidater 1. januar 2020.

Innspill kan sendes inn via avdeling eller regionutvalg. Husk at alle som nomineres som kandidat må være forespurt og interessert.

Publisert i Medlem, Nytt fra Lederne