Lekte seg til økt lederkompetanse i Equinor

- Vi benytter webinarer og gamifisering som verktøy for å øke kompetanse og trygghet under pandemien. Gaming har gitt oss mer kunnskap om blant annet kulturbygging og mangfold, og det har gitt oss større trygghet i lederrollen, sier Marianne Kalvenes.

Tekst
Ingunn Larsen
Foto
Ingunn Larsen
Dato

Hun er avdelingsleder for software og utvikling hos Equinor på Sandsli i Bergen, og snakker engasjert og overbevisende om gamifisering.

– I Equinor er vi inne i en spennende prosess med flere globale tjenester. Vi blir eksponert for en større grad av mangfoldkultur framover. Derfor trenger vi en ny type lederkompetanse og mer kunnskap om flerkulturelt arbeidsmiljø. Pandemien har også endret våre arbeidsmetoder, med utstrakt bruk av hjemmekontor og avstandsledelse. Derfor har det blitt større krav til digital kompetanse på alle nivå nå, mener Marianne Kalvenes.

Trygt å lære via spill

Marianne vil gjerne utvikle seg for å bli en enda bedre leder, og syntes det var trygt å lære nye ledermetoder via spill.

– Jeg spilte et spill ti ganger fordi jeg ikke var fornøyd med scoren. Jeg satt alene og spilte, og var ikke redd for å prøve på nytt og på nytt. Etter hvert fant jeg ut at det var i en gitt situasjon at jeg gjorde feil. Dermed lærte jeg hvilken situasjon jeg feilet i, og hvordan jeg kunne gjøre det bedre, forteller Marianne. Hun mener at fagarbeidere offshore også må ha en digital utdanning for ikke å falle i digitale fallgruver, og at de forskjellige faggruppene må lære seg å samhandle bedre digitalt.

Mangfold og nye lederferdigheter

Marianne lærte mye om gruppesamspill og arbeidsmiljø med mange ulike personligheter, da hun benyttet gaming som læreverktøy.
– Jeg lærte nye metoder for å ta tak i en konflikt på en arbeidsplass med mange nasjonaliteter. Mangfold er bra, og det viktig det er å åpne opp og lære mer om det, mener Marianne.

Hun får støtte fra HR-ekspert Sirine Fodstad, tidligere CHRO i Oljefondet.

HR-ekspert Sirine Fodstad (Foto: Ingvild Festervoll Melien)

– I et miljø der kampen om talentene intensiveres, og underskuddet av tilgjengelig kompetanse er gjeldende, vil det stadig bli viktigere å benytte seg av det mangfoldet som eksisterer. Da er det viktig å se helhetlig på mangfold som inkluderer nasjonalitet, kultur, alder, kjønn, legning og kompetanse/erfaring. Ledere har behov for opplæring innen mangfold og inkludering, og støtte til hvordan man best både kan tiltrekke seg, og beholde, den riktige sammensetning av mangfold i akkurat sin virksomhet, mener Sirine Fodstad.

Roser de tillitsvalgte i Lederne

Marianne Kalvenes har en bachelor i faget ledelse, og har jobbet som leder i seks år. Hun er medlem i fagforeningen Lederne, og takker de tillitsvalgte for god rådgivning når hun står fast i vanskelige saker på jobben.

– Det oppleves godt å kunne spørre våre tillitsvalgte i Lederne om råd, og jeg får alltid rask hjelp. De er raske og trygge og er der når jeg trenger dem. De er helt uvurderlige. Tillitsvalgtkompetanse er kjempeviktig, sier Marianne.

Her blir hun også backet opp av Sirine Fodstad som understreker viktigheten av samarbeidet med de tillitsvalgte på endringsreisen gjennom digitalisering, økt mangfold og nye arbeidsformer.

– Det er avgjørende at man finner gode løsninger sammen for å lykkes. Det kreves forståelse for hvordan denne utviklingen mot bruk økt av ny teknologi vil påvirke både ledelsen og resten av organisasjonen. Hvis man evner å skape en felles forståelse av hva man står oppi, så har man bedre forutsetning for sammen å finne en god løsning. Ledere bør bruke tid på å tydeliggjøre hvor man er, og skape et felles målbilde som er realistisk ut fra hvor man er i dag, anbefaler Sirine Fodstad.

Tillitsvalgte hjelper medlemmene når de trenger det

– Det er mindre krevende å hjelpe til med å gjøre en god jobb som bedriftstillitsvalgt når det trengs, når vi er tett på medlemmene, sier Roar Laug.

Roar Laug er bedriftstillitsvalgt for Lederne i Equinor.

Han har vært bedriftstillitsvalgt for Lederne i Equinor i fire år.

Hvorfor er du tillitsvalgt?
– Det er givende å lære å kjenne bedriften fra et annet ståsted enn som vanlig ansatt. Vi tillitsvalgte i Lederne kan kommunisere både om gode saker og utfordringer uten å føle usikkerhet. Det er viktig med trygghet for å kunne løfte de ansattes bekymringer videre til ledelsen i en bedrift. Trepartssamarbeidet vi har i Norge er viktig og bra, og på arbeidsplassene bidrar de tillitsvalgte til å få på plass bedre løsninger i hverdagen.

– Er det noe du er spesielt stolt av at dere tillitsvalgte har fått til på din arbeidsplass?
– Ja, å bidra til å stoppe tiltak som ville gitt en altfor stor arbeidsbelastning for enkeltindivider.

Hva er eksempler på saker dere skal jobbe mer med framover?
– Kompetanse, kapasitet og tillit er noe vi bør jobbe enda mer med. Akkurat nå jobber vi med å utarbeide en oversikt over kompetansen i selskapet for å tette hullene, sier tillitsvalgt Roar Laug. Sammen med resten av styret i Lederne bedriftsgruppe 240 står han på for at medlemmene i Lederne skal få en trygg og god jobbhverdag, avslutter Roar Laug.

Se alle medlemsfordelene til Lederne her!

Meld deg inn i Lederne du også! 

Publisert i Medlem, Nytt fra Lederne