Maritime næringer: – Nødvendig med grep for verdiskaping og sysselsetting

Lederne er en av seks uavhengige arbeidstakerorganisasjoner, som organiserer mange av de 90.000 ansatte innen maritime næringer, som nå har sendt brev til statsminister Erna Solberg for fokus på verdiskaping, sysselsetting og kompetanse i maritim industri.

Tekst
Redaksjonen
Dato
Nestleder Liv Spjeld By

Ledernes nestleder Liv Spjeld By viser til brevet, som understreker at Norges maritime tradisjon og industri nå står overfor sin mest alvorlige utfordring i moderne tid.

– Myndighetene må snarest ta beslutninger som stimulerer til virksomhet i noen av landets mest verdiskapende næringer. Økt aktivitet her vil gi aktivitet i en rekke virksomheter innen leverandørindustri og servicenæringer, sier hun.

I brevet til regjeringen fra Lederne, NITO, Tekna, Fellesforbundet, FLT og Negotia vises det til at samtidig som korona kom til Norge har oljeprisen falt drastisk. Dette har gitt mer alvorlige utslag enn både finanskrisen i 2008 og offshore-krisen til sammen.

– Verdiskaping og arbeidsplasser som for uker siden var konkurransedyktige mistet med ett markedsgrunnlaget og står i fare for å forsvinne. Vi må prioritere industri som kan gi landet eksportinntekter og industri som gir ringvirkninger til verdiskaping og sysselsetting i andre næringer og i offentlig sektor. Den maritime virksomheten i Norge er en slik næring, heter det i brevet.

Når regjeringen om kort tid skal lansere en ny tiltakspakke i forbindelse med koronakrisen, forventer vi å se strategiske grep. Grepene bør sikre at
verdiskapingen og sysselsettingen i norsk industri kommer i gang tidsnok. Dette handler brevet om fra de seks arbeidstakerorganisasjonene.