Me too

«Me too»-kampanjen: – Kampen mot trakassering er et lederansvar

- Det er et klart lederansvar å slå ned på alle former for seksuell trakassering, overgrep og uønsket seksuell oppmerksomhet i samfunnet, både i arbeidslivet og i det offentlige rom ellers. Ledere skal vise nulltoleranse for dette, og ikke minst selv gå foran og være gode rollemodeller.

Tekst
Tor Hæhre
Dato
Her ser man forbundsleder i organisasjonen Lederne.
Forbundsleder Audun Ingvartsen.

Det sier Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen i forbindelse med «Me too»-kampanjen. En rekke undersøkelser, både nasjonale og internasjonale, har vist at problemet med seksuell trakassering er et betydelig større problem enn antatt.

– Vi har lenge hatt fokus på hva som er god ledelse i arbeidslivet, og det er bra. Men vi har nok til en viss grad oversett det faktum at mange arbeidstagere, spesielt kvinner, daglig lider under uønsket seksuell oppmerksomhet og ren trakassering både på arbeidsplassen og i offentligheten ellers.

– Alle bedrifter, organisasjoner og andre virksomheter bør ha etiske retningslinjer hvor dette punktet er nedfelt. Brudd på disse retningslinjene må behandles som personalsaker på lik linje med andre typer personalsaker, og skal kunne medføre både anmeldelse, erstatning, oppsigelser, avskjed og permittering, avhengig av alvorlighetsgrad. Vi skal ikke ha et arbeidsliv og et samfunn hvor man skal grue seg til å gå på jobben eller bevege seg i det offentlige rom. «Me too»-kampanjen har som sagt vist at dette er et større problem enn det man har kjent til, og må tas på det største alvor, sier forbundsleder Audun Ingvartsen.

Publisert i Nytt fra Lederne