Medlemstreff for avdeling Sør-Øst i Arendal

I nydelig sørlandsvær, og i folksomme omgivelser under Arendalsuka, ble det på onsdag kveld arrangert medlemskveld.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Håkon Holo Dagestadæ-
Dato

Det var god stemning på Thon hotel Arendal da forbundsledelsen Audun Ingvartsen, Liv Spjeld By og Stein Zander møtte medlemmene fra avdeling Sørøst, der de holdt hver sine innlegg og oppdaterte om Ledernes satsningsområder.

Generalsekretær Stein Zander holdt et informativt foredrag om endringene som har skjedd de siste årene, deriblant etableringen av et nytt medlemsdemokrati og den nye organiseringen av Lederne. Zander fortalte at de aller fleste medlemmene ikke har fått merke de største forandringene ennå, men at de vil komme fortløpende utover.

Det ble i tilegg redegjort for ferske medlemstall og statistikk fra medlemsundersøkelsen samt fokusområder for Lederne i tiden fremover.

Nora Gamst holder kurs
Nora Gamst holder kurs i teamutvikling under medlemstreffet for avdeling Sørøst.

Seksjonsleder for organisasjon og utvikling, Nora Gamst, holdt et inspirerende kurs i teamutvikling, og utfordret publikum med spørsmål og gode diskusjonstemaer.

I løpet av kvelden ble det god tid til mingling og bevertning. De oppmøtte medlemmene var svært fornøyde med treffet.

Publisert i Nytt fra Lederne