Her ser du et bilde av oljeplattformen Johan Sverdrup i Nordsjøen.

Meklingen i sokkeloppgjøret 2020: Informasjon ved en eventuell streik

Meklingen i sokkeloppgjøret mellom Lederne og Norsk olje og gass startet mandag 28. september. Blir det ikke enighet innen midnatt natt til onsdag 30. september, tar Lederne ut 43 medlemmer i streik på Equinor-installasjonen Johan Sverdrup fra onsdag 30. september.

Dato

Bildet ovenfor: 43 Lederne-medlemmer på Equinor-plattformen Johan Sverdrup kan bli tatt ut i streik fra midnatt natt til onsdag 29. september.

Det har tidligere vært avholdt forhandlinger mellom partene før det ble konstatert brudd i disse forhandlingene, og hvorpå partene ble innkalt til mekling.

Dersom streik blir en realitet vil Lederne opprette et bemannet streikekontor. Medlemmer som måtte ha spørsmål knyttet til en streik kan henvende seg dit. Nærmere informasjon vil komme snarlig.

Opptreden
I en streikesituasjon skal arbeidsplassene forlates, og arbeid skal ikke utføres. Det følger imidlertid av forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften) at ved arbeidskonflikter skal den ansvarlige iverksette nødvendige tiltak for å opprettholde et forsvarlig sikkerhetsnivå. Arbeidstakerne skal delta i nødvendig sikkerhetsarbeid etter avtale før en arbeidsstans settes i verk.