Nok kraft, men mangel på kraftlinjer

- Vestland fylke som har den største kraftproduksjonen i landet har fått kraftmangel langs kysten i vest. Det er vanskelig å forstå, særlig med tanke på grønn industriell utvikling, sier forbundsleder Audun Ingvartsen.

Tekst
Trond Jakobsen
Foto
Vestland Fylkeskommune / privat
Dato

Aktører som ønsker å starte opp ny, grønn industri, for eksempel batteriproduksjon, får i enkelte områder på Vestlandet beskjed om at de ikke må regne med tilgang på kraft på lang tid. Ikke fordi det er mangel på kraft, men mangler i distribusjonsnettet fra innland til kyst.

Strømmen er låst inne i de indre fjordene

Nylig ønsket selskapet Beyonder AS å etablere en fabrikk på Mongstad for produksjon av batteri til industriell bruk. Etter å ha sendt inn bestilling på nettkapasitet, fikk de beskjed om at det ikke var driftsmessig forsvarlig i Mongstadområdet. Kraftnettet må forsterkes, noe som NRK melder vil ta mellom fem og ti år.

Green Spot Mongstad ønsker å gjøre Mongstad industripark til en såkalt “green spot”, og de ivrer for å få etablert en batterifabrikk med leveranser til maritimt bruk.

– Strøm er den største trusselen mot denne realiseringen. Det er slik at vi har mer enn nok strøm, men den er låst inne i indre fjorder, og ikke tilgjengelig for kysten i Vestland fylke. Noen forbedringer i tilgangen kan gjøres relativt enkelt ved hjelp av ny transformator på Mongstad og en ny sjøkabel under et sund lenger inne i fjordene, sier Baste Tveito, leder i Nordhordaland Næringslag til avisa Nordhordaland.

Europeisk mesterskap i nyetableringer av grønne arbeidsplasser

Olje og energidepartementet har mottatt brev fra fylkesordføreren i Vestland fylke hvor han uttrykker bekymring for kraftproblemet.

Vestland fylke ved fylkesordføreren er svært bekymret for en sviktende kraftforsyning fra indre strøk til industri og arbeidsplasser ute ved kysten. En omstilling til og utvikling av ny grønn og kraftkrevende industrietablering vil stoppe opp på grunn av dette.

Vestlands fylkesordfører Jon Askeland, her sammen med varaordfører Natalia Golis

– Det er alvorlig når nettleverandører ikke kan levere på mange år. Noen industrietablerere kan kanskje vente, men for andre kan det bli nødvendig å finne et annet sted å etablere sin produksjon. Vi må erkjenne at det lett blir et europeisk mesterskap og at det kan bli etablering i Rotterdam i Nederland framfor Mongstad eller andre steder i Norge. Vi må ha elektrisk kraft på plass raskt, sier fylkesordfører i Vestland, Jon Askeland til NRK.

Stor etterspørsel

I sin henvendelse til Olje og energidepartementet antyder fylkesordføreren i Vestland at elektrifiseringen av sokkelen kan være en av årsakene til kraftbegrensningene.

Olje og energidepartementet avviser at det er elektrifiseringen av sokkelen som får prioritet foran andre industrietableringer, slik Vestland fylke antyder. Departementet hevder de jobber med tiltak, men peker på at det er krevende og dyrt å bygge kraftledninger.

Statnett bekrefter at etterspørselen etter kraft er stor og sterkt voksende, mer enn noensinne. De sier utfordringene er store, men at de ønsker å bidra til å løse disse.

Grønn omstilling

Lederne har i sin rapport Energinasjonen Norge pekt på ulike forhold som kan sette Norge i førersetet i den grønne omstillingsprosessen som vil komme. Forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen understreker at energirapporten har klare konklusjoner. Rapporten peker på mulighetene til å bli verdensledende i etableringen av grønn industri og grønn omstilling, men da må det satses fra myndigheter og investorer.

Forbundsleder Audun Ingvartsen.

– Det er et paradoks at Norge med sin store tilgang av ren energi, ikke klarer å føre kraften fram til ny, grønn industri som skal produsere elementer til utvikling av annen, grønn industri. Samtidig pågår det store politiske diskusjoner om eksport av norsk elektrisk kraft og bygging av fremføringskabler av norsk kraft til utlandet. Det må være åpenbart for alle at det er feil politisk prioritering å legge eksport av strøm foran utvikling av ny, grønn industri innenlands, sier forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne.

Ingvartsen peker på at Ledernes egne medlemmer ofte engasjerer seg når nye arbeidsplasser kan forventes gjennom nyetableringer. Når slike, mulige arbeidsplasser i grønn industri forsvinner allerede i planleggingen på grunn av kraftmangel, da blir engasjementet svært sterkt.

Odd Mikal Søreide i Equinor arbeider på Mongstad.

– Vi har jo ikke akkurat mangel på kraft på Vestlandet. Vi har mangel på infrastruktur til å føre kraften fram dit den behøves. Det er nesten så en kan kalle det “u-lands”-politikk å selge kraft utenlands og bygge kabler til Europa. Særlig når vi ikke har struktur til å forsyne oss selv der vi trenger kraft for en industriell omstilling og utvikling, hevder Odd Mikal Søreide som jobber i Equinor på Mongstad.

Søreide har tidligere også vært tillitsvalgt i Lederne, og er løpende samfunnsengasjert når det gjelder utvikling av industri og arbeidsplasser.