– Nye løsninger må være sikkerhetsmessig tilfredsstillende

Regionmøtet i Ledernes region Olje og gass vedtok nylig denne resolusjonen om integrerte operasjoner og fjernstyring av plattformer. Les den her:

Dato

I forbindelse med den tekniske utviklingen som i dag foregår i olje- og gassindustrien, mener Lederne at veien mot nye driftsformer som utnytter dagens muligheter må forankres i løsninger som er sikkerhetsmessig tilfredsstillende, samt at regularitet (PE) ikke forringes. Industriens kontroll- og styringssystemer er som alle andre digitale systemer sårbare for målrettede angrep med alvorlige hensikter (hacking, virus, ormer, malware).

Det er også flere eksempler på at autorisert tilgang (fjernpålogging) til systemer er misbrukt ifm systemvedlikehold, at planlagte endringer i kontrollsystemer får uønskede og uventede konsekvenser, at planlagte endringer ikke er tilfredsstillende gjennomgått før godkjenning eller at godkjenningsrutinene ikke er gode nok før implementering. I tillegg er selve infrastrukturen til digitale systemer sårbar i seg selv ved at servere, kommunikasjonskort, fiberoptiske kabler og tilhørende utstyr kan feile, også ved dupliserte systemer.

Lederne mener at denne situasjonen krever at alle installasjoner med personell ombord skal ha et tilstrekkelig bemannet lokalt kontrollrom til at sikker drift og overvåking håndteres lokalt.

Publisert i Olje og gass