Nye og yngre ansikt hos EQAF

Tekst
Lederne
Foto
Lederne
Dato

Generasjonsskifte
Eqaf (Equinoransattes forening/Lederne) avholdt 14. og 15. februar styremøte og årsmøte på oljemuseet i Stavanger. Den raskest voksende bedriftsgruppen i Lederne viser styrke og utvikling på flere måter. Både medlemsvekst, innflytelse gjennom tallrike verv og deltakelse i en rekke utvalg sier noe om aktivitet og innflytelse, men det som kanskje gleder mest er, ifølge leder i Eqaf, Per-Helge Ødegård, hva veksten og aktiviteten innebærer:

– Vi er inne i starten på et generasjonsskifte i EQAF og fremtiden ser stadig lysere ut. Vi ser nye ansikter blant medlemsmassen og blant de tillitsvalgte. Vi får stadig yngre medlemmer, flere kvinner, og vi får nye medlemmer på en rekke ulike installasjoner.

Lang og tro tjeneste
Mens nye og unge ansikter er på vei inn, består Eqaf også av medlemmer og tillitsvalgte som har vært med siden aktiviteten på norsk sokkel var ganske ung. En av dem er Terje Herland som tirsdag kveld under festmiddagen ble tildelt æresmedlemskap i Eqaf. Terje går av med pensjon sommeren 2023 og har langt ned en formidabel innsats for sine kolleger gjennom flere tiår.
En annen som snart går av med pensjon er Marvin Jostein Yttervik som også ble hedret for et langt og stabilt medlemskap og som en trofast tillitsvalgt.
Årets tillitsvalgt i Eqaf ble Einar Lernes som har gjort en kjempeinnsats på Njord for å skape engasjement og rekruttere nye medlemmer til Eqaf/Lederne.

– Uten innsatsen, lojaliteten og omtanken våre tillitsvalgte viser for andre medlemmer og kolleger er hovedårsaken til den positive veksten. Disse tre tillitsvalgte er strålende eksempler for både oss som har vært med en stund, og ikke minst har de vist vei for alle de unge som skal styre skuta i fremtiden, fortsetter Per-Helge Ødegård.

Nye tillitsvalgte på heltid
Det gode medlemsveksten har også medført at Eqaf får en ny fristilt tillitsvalgt. Til den nye rollen ble Terje Axe Sørensen valgt. Terje Axe har lang fartstid som tillitsvalgt og HVO, og vil bli en ressurs. Morten W. Førre fra Johan Sverdrup ble valgt til ny tillitsvalgt på heltid og han tar over etter Terje Herland som går av med pensjon til sommeren. Per Helge Ødegård ble gjenvalgt som leder og Hans Fjære Øvrum som nestleder. Sekretær Marte
Gundersen var ikke på valg. Disse fem vil nå ut utgjøre Arbeidsutvalget (AU) til Eqaf styre.

 

Publisert i Nytt fra Lederne