Samarbeid om fremtiden til maritim industri

- Skal vi holde uvurderlig maritim kompetanse i landet, trengs det enda sterkere tiltak fra myndighetenes side, sier Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen. Han deltok fredag 26. juni 2020 i et møte med andre arbeidstakerorganisasjoner om veien videre for maritim industri i Norge.

Dato
Forbundsleder Audun Ingvartsen.

Sammen med NITO, Negotia, Tekna og FLT forfatter nå Lederne et brev til regjeringen og Stortinget om forslaget i revidert nasjonalbudsjett.

– Vi står fjellstøtt på å støtte våre medlemmers tilbakemeldinger om at de foreslåtte tiltakene på langt nær er gode nok, fastslår Ingvartsen.

Han frykter at svært mange blir permittert eller mister jobbene sine i løpet av høsten og vinteren.

– Verdifull kompetanse vil gå tapt, og dette er ikke en ubegrunnet frykt. Mange maritime virksomheter begynner å få tomme ordrebøker. Det er sterkt behov for en krisepakke for maritim industri, understreker han.

Lederne og de andre organisasjonene fortsetter fokuset overfor politikerne på dette de neste ukene og månedene.