Norsk Hydro vurderer salg av Rolled Product (valsing):

– Skaper usikkerhet for arbeidsplasser og rettigheter

Hydro vurderer å selge sitt segment for valsede produkter. – Om så skjer vil mange grønne og norske industriarbeidsplasser, som myndighetene gjennom en årrekke har tilrettelagt for, kunne forsvinne. Dette er vi kritiske til, sier Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen i en kommentar.

Dato

Bilde ovenfor: Valsede aluminiumsprodukter på Karmøy. Foto: Hydro/Helge Hansen.

Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen.

Lederne jobber sammen med organisasjonene Tekna, NITO, Negotia, Fellesforbundet, FLT og Industri Energi om kontakt med politikere om saken, og skal til uken ha møte med konsernledelsen i Hydro.

– Det er viktig for oss å signalisere vår sterke bekymring rundt det som nå skjer, og vi regner med at både lokale og nasjonale myndigheter kommer kraftfullt på banen. Hydro og de ansatte har gjennomført store omstillinger for å sikre inntjeningen.

– Det politiske Norge har også enstemmig støttet Hydro sin satsing gjennom blant annet storstilt støtte fra Enova og med kraftrettigheter. Da blir vi skuffet når det nå signaliseres mulig salg av segmentet for valsede produkter. Et salg skaper stor usikkerhet for både arbeidsplasser og ikke minst rettigheter, understreker Ingvartsen.

Viktig for Hydros bærekraftsagenda

Jon Martin Bratthammer, tillitsvalgt for Lederne i Hydro.

Jon Martin Bratthammer, som er tillitsvalgt for Ledernes medlemmer i Hydro, forteller om bekymring blant mange medlemmer i Holmestrand og på Karmøy. Han stiller spørsmål ved om et salg er forenlig med Hydros strategiske planer som et «grønt» selskap.

– Viktige elementer i Hydros bærekraftstrategi er at det skal satses på resirkulering av aluminium og produksjon av batterier til bruk i det grønne skiftet. Hydros valseanlegg er store avtagere av aluminiumskrap for resirkulering, og bedriften trenger denne typen anlegg for å kunne resirkulere aluminiumskrap og lykkes med bærekraftagendaen, mener Bratthammer.

I en fremtidig produksjon av batterier er det behov for innkapsling av battericellene. Dette er trolig et materiale som vil kunne produseres av aluminium fra og med teknologi, prosesser og kompetanse som Hydros valseanlegg allerede besitter.