Sluttpakkesak i Aker BP ASA løst

Lederne tok i begynnelsen av mars ut søksmål på vegne av ca. 20 medlemmer for å sikre at deres sluttvederlagsrettigheter som ble fastlagt i 2017 fortsatt står ved lag, og ikke ensidig kan endres eller avvikles av Aker BP ASA.

Dato

Aker BP ASA har nå bekreftet at rettigheter til sluttvederlag som fulgte av brev til Ledernes medlemmer i 2017 er en individuell rettighet, at rettigheten er i behold, og at den ikke er underlagt arbeidsgivers styringsrett.

Lederne er ett av tre forbund som i felles front har tatt ut søksmål og krevet dom for at sluttvederlagsrettighetene er i behold. De tre sakene, som omfattet medlemmer i Lederne, Industri og Energi og NITO, ble nå i juni forenet til felles behandling.

Rettighetene for saksøkerne ble opprinnelig etablert i BP Norge AS, også benevnt som «BP-ordningen». I forbindelse med at BP Norge AS og Det norske oljeselskap ASA fusjonerte, ble sluttvederlagsrettighetene videreført i arbeidsforholdene under det nye Aker BP ASA. «BP-ordningen» som ordning ble avviklet, men sluttvederlagsrettighetene ble i den forbindelse fastlagt som individuelle rettigheter for de tidligere BP Norge-ansatte, angitt i individuelle brev til de ansatte i september-oktober 2017. Tre år senere, høsten 2020, gjorde Aker BP ASA gjeldende at rettighetene ville bortfalle for de ansatte som ikke søkte den gangen.

Aker BP ASA bekrefter nå saksøkernes påstand og dermed at saksøkerne fortsatt har disse sluttvederlagsrettighetene som individuelle rettigheter ved en fremtidig overtallighet for dem.

Lederne er veldig godt fornøyd med resultatet, og veldig glad for at saken kunne løses såpass raskt uten flere runder i rettsapparatet. Resultatet gir forutsigbarhet for de ansatte inn mot eventuelle fremtidige nedbemanninger.

Behovet for avklaring av at rettighetene var i behold, allerede i forkant av en eventuell nedbemanning, var stort fordi en tvist om eksistensen av disse rettighetene på et slik tidspunkt ikke ville kunne løses raskt nok til at det kunne gi veiledning for medlemmene under nedbemanningsprosessen.

Publisert i Nytt fra Lederne