Sokkeloppgjøret mellom Lederne og Norsk olje og gass i havn

Det ble natt til fredag 4. mai 2018 oppnådd enighet i sokkeloppgjøret mellom Lederne og Norsk olje og gass. – Vi er fornøyd med et viktig løft på skifttillegget for helkontinuerlige skiftarbeidere samt inngangen på det generelle tillegget til de lokale forhandlingene, sier forbundsleder Audun Ingvartsen i en kommentar. Alle organisasjonene har skrevet under på protokollen.

Tekst
Sverre Simen Hov
Dato

Forhandlingene mellom Lederne og Norsk olje og gass på sokkeloverenskomsten startet onsdag 2. mai. Lederne satte, i tillegg til det generelle tillegget i kroner og øre, også denne gangen fokus på skifttillegget for helkontinuerlige skiftarbeidere.

Protokollen signeres. F.v. Jan Hodneland (Norsk olje og gass), Hilde-Marit Rysst (SAFE) Audun Ingvartsen (Lederne) og Terje Valskår (Industri Energi).

På det generelle tillegget blir det gitt kr. 16.200. Skifttillegget med konferansetid økes med fire kroner til kr. 93,50. Helligdaggodtgjørelsen økes til kr. 1975. Det er enighet om å sette ned et arbeidsutvalg som skal se på sokkelavtalene.

For alle operatørbedrifter som har bedriftstilpasset lokalt lønnssystem er det generelle tillegget på kr. 16.200 minimumsinngangen når de lokale forhandlingene starter.

Årets oppgjør var et hovedoppgjør hvor det ble forhandlet om alle bestemmelsene i tariffavtalene.

Vi kommer tilbake med mer informasjon i løpet av fredagen.

Ledernes forhandlingsutvalg
Forhandlingsutvalget for sokkeloverenskomsten på årets oppgjør bestod av forhandlingsleder Audun Ingvartsen (forbundsleder), Liv Spjeld By (nestleder), Werner Frøland (Shell), Per Helge Ødegård (Statoil), Vidar Mostrøm (Neptune Energy), Terje Herland (Statoil), Karina Kvam Bjørvik (Statoil), Finn Roger Døvik (Statoil), Eddy Madsen (ConocoPhillips) og Dana Omer (ConocoPhillips).

Publisert i Olje og gass