I havn med sokkeloppgjøret

Årets forhandlinger på sokkelavtalen ble gjennomført 4. og 5. mai. Alle de tre organisasjonene kom sammen til enighet med Norsk olje og gass i årets sokkeloppgjør, som er et mellomoppgjør. - Vi er glad for at det ble oppnådd enighet i forhandlingene, sier Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen i en kommentar.

Dato
Per Helge Ødegård (t.v.) og forbundsleder Audun Ingvartsen i Ledernes forhandlingsutvalg.

Resultatet ble et garantert tillegg på lønnsmatrisen på kr 20.100. I praksis er dette en garantisum som alle tillitsvalgte i operatørbedriftene kan ta med inn i de lokale forhandlingene. Det endelige resultat for våre medlemmer er først på plass etter at de lokale forhandlingene i det enkelte selskap er unnagjort.

I tillegg får alle et engangsbeløp på kr 1075 som er resultatet fra frontfaget. Det gjelder fra 1. april i år og igjen er differansen frem til 1. juni når våre avtaler gjelder ifra.

Skift-/ nattillegg økes med kr 3 fra kr 80 til kr 83 og tillegg ved behov for konferansetid økes med kr 4 per time fra kr 100 til kr 104 gjeldende fra 1. juni 2021.

Helligdagsgodtgjørelsen økes med kr 60 fra kr 2060 per dag til kr 2120 per dag, gjeldende fra 1. juni 2021.

Alle fikk også med en merknad om at lokale forhandlinger forutsetter at det føres konkrete og reelle lokale lønnsforhandlinger.

For Ledernes del ble det i forkant av årets forhandlinger også signert en protokoll med en avtale / tariffmessig løsning mellom Norsk olje og gass/NHO og Lederne. Avtalen omhandler medlemmer av Lederne som utfører arbeid i kontrollrom/kontrollsentre på land som tradisjonelt har blitt utført av driftspersonell offshore under sokkeloverenskomsten.
Dette er en overordnet avtale som igjen sikrer at det kan skrives særavtaler for Ledernes medlemmer i de selskaper som har denne typen personell.

De fleste i Ledernes forhandlingsutvalg måtte på grunn av koronarestriksjoner delta fra andre deler av landet. Hele utvalget bestod av:

Fra Equinor:
Per Helge Ødegård
Terje Hærland
Hans Fjære Øvrum
Marte Gundersen (deltar når kan fra offshore)
Edvard Oldenbog Jøsøy (deltar når kan fra offshore)
Jarle Halvorsen

Fra Okea:
Olav Bjarne Roksvåg

Fra NeptuneEnergy:
Trond Myklebust

Fra ConocoPhillips:
Christian Stava

Fra AkerBP:
Hilde Kristin Brevik
Fransisco Valdes (deltar når kan fra offshore)

Fra Lederne:
Audun Ingvartsen (forbundsleder)
Liv Spjeld By
Thomas Ostermann