Mekling 3. juni i oppgjøret mellom Lederne og Norsk olje og gass

Det er avtalt at mekling mellom Lederne og Norsk Olje og Gass på sokkeloppgjøret 2019 mandag 3. juni på Riksmeklerens kontor.

Tekst
Sverre Simen Hov
Dato

Meklingen har oppstart kl 10.00 den 3. juni, og avtalt frist for meklingen er 3. juni kl 24.00. Erfaring tilsier imidlertid at meklingen ofte ikke blir ferdig før midnatt er passert. Forhandlingsutvalget innkalles til meklingen.

– Sett i lys av oljenedturen og de marginale oppgjørene de siste årene hvor arbeidstakersiden har vist moderasjon og ansvarlighet rundt omstillinger med effektiviseringsprosesser, hadde vi forventninger til et godt oppgjør i år.

Det sa Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen i en kommentar etter at Ledernes forhandlingsutvalg etter to dager med forhandlinger måtte gå til brudd natt til torsdag 9. mai kl. 03.30.

Forbundsleder Audun Ingvartsen.

– Det siste tilbudet fra Norsk olje og gass nådde ikke opp til frontfagsoppgjøret for våre medlemmer. Det er svært skuffende, særlig når vi samtidig registrerer at ledelsen i de fleste selskapene bevilger seg store lønnsøkninger. Derfor ble vi nødt til å bryte etter to krevende forhandlingsdager, sier Ingvartsen.

I år som i fjor er det kun Lederne som har streikerett, og er derfor eneste organisasjon som har mulighet å bruke Riksmekleren. I forkant av mekling vil det meldes inn hvilke innretninger som blir berørt av eventuell plassoppsigelse / nedstenging.

– Lønnsoppgjør er alltid krevende, men årets oppgjør var preget av lite samarbeidsvilje. Norsk olje og gass åpnet forhandlingene med å si at de la lønnsomheten i entreprenørselskapene til grunn for lønnsrammen. Vi legger til grunn lønnsomheten i operatørselskapene der vi har våre medlemmer på sokkeloverenskomsten, understreker Ingvartsen.

Forhandlingene på sokkelavtalen startet på ettermiddagen tirsdag 7. mai. I år er det mellomoppgjør, som betyr at det bare forhandles om lønnsregulering. Dette til forskjell fra hovedoppgjør, hvor det forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalene. Lederne har i underkant av 1000 medlemmer som er omfattet av sokkelavtalene.

Forhandlingsutvalget i Lederne:

Audun Ingvartsen – Lederne (forbundsleder)
Liv Spjeld By – Lederne (nestleder)
Per Helge Ødegård – Equinor
Dana Omer- ConocoPhillips
Hans Fjære Øvrum – Equinor
Werner Frøland – Okea
Hilde Brevik – Aker BP
Terje Herland – Equinor
Christer Olsson – Equinor
Karina Kvam Bjørvik – Equinor
Marte Gundersen – Equinor
Vidar Mostrøm – Neptune Energy