Tett på et medlem: Har alltid vært organisert og synes det er viktig

Vi tok en prat med Jostein, som jobber i Securitas hvor han leder om lag 140 ansatte. Samtidig er han en aktiv familiefar som ser mange fordeler ved å være fagorganisert.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Privat
Dato

– Fortell litt om deg selv! 
– Jostein Harald Jakobsen, 44 år, gift og tre barn på 11, 15 og 17. Driftsleder for Stasjonærvakt i Securitas AS for Trøndelag. Har fagbrev i sikkerhetsfaget og har vært i ulike stillinger i Securitas AS siden 2002, og vært medlem i Lederne siden 2014. Bor på Heimdal i Trondheim og trives godt ute i skog og mark, og med å følge opp tre aktive idrettsbarn på håndball og fotball.

– Hva går jobben din ut på?
– Jeg har personalansvar for ca. 140 ansatte hvorav 8 mellomledere. Jeg har videre ansvar for regnskap, salg, marked og kundeoppfølging på avdelingen min samt å svare på anbud. Vi leverer også mye kortsiktig vakthold til både private bedrifter og det offentlige som krever prising, dialog og oppfølging. Sitter i en rekke forretningsnettverk for Securitas i Trondheimsregionen og i fagprøvenemden i sikkerhetsfaget for Trøndelag Fylkeskommune.

– Hvilke arbeidsoppgaver liker du best?
– Personalansvaret, kundekontakten og når vi skaper nye arbeidsplasser.

– Hva er de største utfordringene for din bransje fremover?
– Å få tak i nok vektere. Hele bransjen sliter med det. Vi må satse mer på lærlinger, gjøre oss attraktive for servicemennesker som ønsker å bytte yrke, og å skape nok heltidsstillinger til at flere kan ta valget om å satse for fullt innenfor vår bransje.

– Hva gir det deg å være fagorganisert?
– Trygghet, tilhørighet, nettverk, innflytelse og medbestemmelse.

– Hvorfor er du medlem av Lederne?
– Jeg har alltid vært organisert og synes det er viktig. Jeg ble vervet, er fornøyd med oppfølgingen og det er det naturlige valget i min stilling. Jeg vil ha innflytelse og medbestemmelse over beslutninger som spiller inn på min arbeidshverdag.

– Hvilken medlemsfordel er viktigst for deg?
– Juridisk hjelp.

– Hva brenner du for i arbeidshverdagen?
– Det å løse hindre for effektivitet. Jeg anser meg selv som både kundenes og mine ansattes talsperson i mange sammenhenger, og i et stort konsern er det mange anledninger hvor det er nødvendig.

– Ditt beste råd til en ung kollega?
– Det er begrenset hvor mye du kan utrette for andre om du er på felgen selv. Deleger, ikke skjul arbeidsmengde og udekte behov for personell ved å selv gjøre alt, og sett av tid til å både bli informert og informere videre i linjen din.

– Hvis det er en ting du kunne fått hjelp til å løse på arbeidsplassen, hva ville det ha vært?
– Å få mer tid ute hos kundene og de ansatte, og mindre tid foran skjermen.

Medlemsfordeler

Som medlem i Lederne får du trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk. I tillegg får du lav boligrente, gode forsikringstilbud og andre rabatter.
Se alle dine medlemsfordeler

Publisert i Medlem, Nytt fra Lederne