Tvungen lønnsnemd – streiken avblåst på sokkelavtalen

I kveld ble tvungen lønnsnemnd innført i konflikten mellom Lederne og Norsk olje og gass i forbindelse med årets hovedtariffoppgjør.

Dato

Respekterer regjeringens begrunnelse
På oppfordring fra arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen har Lederne sagt at de skal avslutte streiken slik at alle kan gå tilbake til jobb så snart som mulig. Forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne er overrasket over at regjeringen griper inn etter under et døgn, men sier at Lederne må respektere det regjeringen gjør, og dens begrunnelse.

– Det overrasker meg at Norsk olje og gass ikke har kommet oss i møte, slik at vi i fellesskap kunne løst denne konflikten, men deres manglende oppfølgning er trolig basert på vissheten om at regjeringen til sist skal løse utfordringene for dem, sier Ingvartsen.

Tvungen lønnsnemd for andre gang på en uke
Regjeringen følte seg tvunget til å foreslå tvungen lønnsnemd basert på den energi- og geopolitiske situasjonen verden befinner seg i og Norges rolle som leverandør av olje og gass til Europa:
– Det har ikke vært mulig for partene å finne en løsning. Jeg har derfor foreslått tvungen lønnsnemnd. Den varslede opptrappingen er kritisk i dagens situasjon, både med hensyn til energikrisen og den geopolitiske situasjonen vi står i med en krig i Europa, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Også i konflikten med flyteknikerne innførte regjeringen tvungen lønnsnemd etter at NHO hadde innført en lockout.

Solidaritet & samhold
Streikekomiteen har opplevd mye sympati og Ledernes medlemmer har stått lojalt sammen bak streiken, hvis varslede opptrapping hadde omfattet store deler av norsk sokkel.

– Det er med en viss skuffelse streiken avblåses i kveld, men konflikten har igjen vist hvor sterkt solidaritet, samhold og medlemsdemokratiet står i Lederne. Det våre medlemmer stemmer i en uravstemning, vil binde de tillitsvalgte hos Lederne. Streik var det riktige valget, avslutter forbundsleder Audun Ingvartsen.