Utsatt beslutning om anbud for AFT-tiltak

Det er bra at regjeringen tenker seg om to ganger når det dreier seg om beslutninger som får betydning for de svakeste av de svake i arbeidsmarkedet, sier nestleder i Lederne, Liv Spjeld By.

Tekst
Trond Jakobsen
Foto
NHO
Dato

Etter at Riksrevisjonen ga anbefalinger om å vurdere hensiktsmessigheten i dagens tilskuddsordning, ble det kjent at Arbeids- og sosialdepartementet arbeidet med en mulig høring omkring anbudsutsettelse av AFT-tiltak innenfor arbeid og inkludering.

Det kunne se ut som at departementet ene og alene lente seg på én juridisk vurdering hvor konklusjonen i korte trekk var at NAV etter EØS-regler var tvunget til å legge et slikt tiltak ut på anbud, i stedet for tildeling til godkjente aktører.

Arbeidsgiverorganisasjonene ASVL og NHO innhentet imidlertid en alternativ juridisk vurdering fra et annet advokatselskap som kom til den motsatte konklusjon.

Her ser du nestleder i Lederne, Liv Spjeld By.
Nestleder i Lederne, Liv Spjeld By.

– Flere av våre medlemmer kom umiddelbart på banen, og i mange av bedriftene har man vært dyktige i dialog med lokale media og lokale politikere. Etter vår dialog med ASVL har vi forstått at alle aktører satt litt på gjerdet og ventet på departementets revurdering av det nye, oversendte juridiske materialet. Det er bra at departementet har gjennomført en ny vurdering. De aktuelle tiltakene berører kanskje mest de som har den høyeste terskelen for å komme seg inn i arbeidslivet og som trenger de dyktigste støttespillerne, sier Liv Spjeld By som er nestleder i Lederne.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen har i dag besvart et spørsmål fra Stortinget bl.a. knyttet til dette og tilskuddsordningene.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

– Arbeids- og velferdsetaten har fra 2021 endret rutinene for forhåndsgodkjenning av tiltaksarrangørene. En ny veileder for godkjenningsordningen er utarbeidet etter dialog med bransjeorganisasjonene. De aller fleste tiltaksarrangørene skal godkjennes på nytt i 2021. Gjennom denne godkjenningsrunden vil etaten høste erfaring med en annen praktisering av regelverket. Med sikte på større variasjon og bedre kvalitet i arbeidsmarkedstjenestene arbeides det også med sikte på å utarbeide en strategi for økt bruk av ulike typer aktører, herunder ideelle, som i dag har begrensede muligheter til å tilby arbeidsmarkedstiltak, sier Isaksen i sitt svar.

– Departementet har behov for å arbeide videre med å vurdere ulike alternativer, og vil neppe ha klart et eventuelt høringsnotat før høsten 2021, avsluttet arbeids- og sosialministeren.

Kenneth Stien, direktør i NHO Arbeid og inkludering Service og handel viser til at de har jobbet i det stille så lenge høringen ikke har vært ute, for å få regjeringen til å tenke seg om. De har hatt kontakt med politikere og andre. Sammen med ASVL bestilte de en juridisk vurdering fra advokatfirmaet Schjødt som viste at dagens ordning er lovlig (i motsetning til departementets konklusjon).

Kenneth Stien
Direktør i NHO Service og handel

– Vi har jobbet på høygir med denne saken for å få regjeringen til å snu, og vi er glad for de nye tonene fra statsråden som innebærer at mulig anbudsutsetting av AFT er lagt på is – i hvert fall i denne omgang. Konkurranseutsetting av AFT ville ha rammet utsatte grupper i arbeidsmarkedet og forslaget ville ha satt en hele bransje i en ytterst vanskelig sitasjon. Avklaringen betyr ikke at vi som bransje må senke skuldrene, men anbudsutsetting i hurtigtogsfart er nå avverget i denne omgang, avslutter Kenneth Stien