Valgkomiteens kandidat til ny forbundsleder: Audun Ingvartsen

Ledernes landsmøte skal i november bestemme hvem som blir ny forbundsleder etter Jan Olav Brekke. En samlet valgkomité har innstilt Audun Arne Ingvartsen (52) som sin kandidat. Men hvem er han egentlig og hva tenker han om Ledernes fremtid?

Tekst
Sverre Simen Hov
Dato

Ingvartsen bor i Bergen og jobber som Site Manager på Nyhamna for Eurest/Compass Group AS, en bedrift han har jobbet for i flere tiår. Han ble medlem av Lederne i 2000 og er interessert i blant annet jakt, friluftsliv, Røde Kors og politikk.

– Jeg er svært ydmyk og takknemlig for tilliten som valgkomiteen har vist meg, men også veldig bevisst på at det er landsmøtet i november som tar den endelige avgjørelsen, sier han.

Lang og variert organisasjonserfaring
Han har en lang og variert organisasjonserfaring med 30 år i Røde Kors, Røde Kors Hjelpekorps og Røde Kors Omsorg på lokal-, distrikts- og nasjonalnivå. Blant annet som distriktsrådsleder i Hordaland Røde Kors Hjelpekorps, nestleder i Norges Røde Kors Hjelpekorps, vara til landsstyret i Norges Røde Kors og distriktsleder for Hordaland Røde Kors (landets største distrikt). Han har også hatt ulike tillitsverv i fagorganisasjoner og vært verneombud i bedriften gjennom mange år, samt vara hovedverneombud på Statfjord.

I Lederne var han i en årrekke nestleder for Ledernes avd. 137 i ESS, og initierte prosessen med å slå sammen avdelingene 137 og 140 før han ble avdelingsleder for den nye sammenslåtte Ledernes avd. 198 i ESS. Han er vara til Ledernes forbundsstyre og medlem av regionutvalget i Ledernes region Olje og gass, samt medlem og vara til regelverksforum i Petroleumstilsynet i en årrekke. Han var i tillegg kommunepolitiker gjennom flere år i Samnanger øst for Bergen og har vært leder av forliksrådet i Samnanger og meddommer i Midt-Hordaland tingrett.

– Stort potensial for Lederne
Skulle han bli valgt, ser han for seg å være synlig til stede både internt og eksternt.

– Mye bra er gjort de siste årene, men det er fortsatt en stor plass for Ledernes stemme i samfunnsdebatten. Potensialet er stort. Dette er en organisasjon som nyter stor respekt – den stiller virkelig opp for enkeltmedlemmer i ulike lederroller som havner i en skvis. Vi er mange som er veldig glade i organisasjonen, forteller han.

Han er tent på å være med på å videreutvikle en organisasjon som er i godt driv.

– Utfordringen er alltid å ta vare på det gode som er bygget opp samtidig som det fornyes og videreutvikles, sier Ingvartsen.

Valgkomiteens begrunnelse
I sin begrunnelse for innstillingen viser valgkomiteen blant annet til trygghet i organisasjon parallelt med et ønske om fornyelse, en helhetlig politisk ledelse med kjønnsbalanse og gode samarbeidsevner. Også at han er en pådriver som kan utvikle Lederne til å bli en foretrukken organisasjon, samt behovet for en samlende leder uavhengig av bransjetilhørighet.

– Andre kvalifikasjoner som er vektlagt er hans lange og solide organisasjonserfaring, at han er trygg, engasjert, profesjonell og troverdig, at han har gode verdier og inkluderende holdninger, er samfunnsorientert og flink til å formulere seg, nytenkende, analytisk og strategisk og at han har erfaring med å håndtere store prosesser, skriver de.

Videre omtales Ingvartsen av valgkomiteen som ærlig, åpen og engasjerende av tidligere kolleger, at han er en dyktig teambygger og samlende frontfigur, har relasjonelt mot, er uredd og en god lytter, en god forhandlingsmotpart, har erfaring som kommunepolitiker og fremstår med samlende egenskaper.

Landsmøte i Trondheim
Valget av ny forbundsleder finner sted på Ledernes landsmøte i Trondheim 11.-13. november.

Valgkomiteen har bestått av Marita Nordskog (leder), Tone Persen, Geir Egil Skrunes, Anne Formo, Gunn Tjessem, Erik Bergseng og Ingrid K. Amundsen Olsvik.

Publisert i Nytt fra Lederne