Svein Isaksen er medlem av Lederne, og jobber i Coop.

Vil skape kundeservice i verdensklasse

Svein Isaksen er født i Oslo, men oppvokst på et småbruk i Telemark. Rett etter videregående fikk han sin første butikkjobb. Siden har han jobbet seg oppover fra panterommet, til butikksjef i Coop. Nå er han WOW-general for hele Coop Midt-Norge.

Britt Heidi Værøy er medlem av Lederne.

– Det viktigste er å sikre jobben og inntekten din

Vi har møtt varehussjefen og Lederne-medlemmet Britt Heidi Værøy. I løpet av hennes tjueårige medlemskap har hun opplevd hvor verdifullt det er å være organisert. Her forteller Værøy om tryggheten medlemskapet gir, og om jobbhverdagen hennes som leder i varehandelsbransjen.

Equinors høstkonferanse i 2023.

Equinors ringvirkninger i Norge

En rapport fra Kunnskapsbanken Bodø (KPB) gir innsikt i Equinors totale innkjøp av varer og tjenester fra leverandører, samt leverandørlister i tilknytning til selskapets felt og landanlegg i 2022. Det totale innkjøpet av varer og tjenester utgjorde 93,5 milliarder kroner, hvorav 87 milliarder kroner ble betalt til norske leverandørbedrifter.

Barnehagelærer og barn i en sirkel.

Økt bemanning i barnehager gir resultater

Leder ved Senter for barnehageforskning, utvikling og innovasjon ved Universitetet i Sør-Norge, professor Karin Hognestad, er prosjektleder for en gruppe forskere som forsker på økt grunnbemanning i barnehager. I Tønsberg kommune har et bemanningsprosjekt ved tre barnehager vist klare tendenser til blant annet økt trivsel og et bedre pedagogisk opplegg for barnehagebarna.

Barnehagestoler

Lederne kritiske til foreslåtte endringer

Regjeringens foreslåtte endringer i styring og finansiering av barnehagesektoren kan gi en rekke negative effekter

En kvinne holder et foredrag.

Lederne utvider sitt kurs- og kompetansetilbud

I 2024 utvider vi i Lederne vårt kurs- og kompetansetilbud betraktelig. Blant annet dobler vi antall digitale kurs, og satser i enda større grad på å tilrettelegge for at du som medlem kan utvikle deg faglig og personlig der du er.

Seier i lagmannsretten om individuell ettervirkning

Ledernes medlemmer i Coop Økonom vant frem i sak om individuell ettervirkning, i dom fra Gulating lagmannsrett 23. januar.

Ingvild Riise er medlem i Lederne.

– Eg har ein god organisasjon som støttar meg

Lederne-medlemmet og lokalstyremedlem Ingvild Saure Riise jobber innen arbeid og inkludering, og er spesielt opptatt av å jobbe med ungdom som står utenfor skole og jobb. Vi tok en prat med henne om jobbhverdagen, ledelse og det å være organisert i Lederne.

Mange som holder hender.

Bransjespesifikke utfordringer

- I Lederne jobber vi hver dag for å skape trygghet og verdi for våre medlemmer, på tvers av bransjer og stillingsnivåer. I en tid med høy endringstakt er det viktig både å forstå og ta tak i de unike utfordringene medlemmene står overfor, sier generalsekretær i Lederne, Stein Zander.

Juridiske bøker i en stabel.

Endringer innen arbeidsretten

Det skjer mange endringer innen arbeidsrett for tiden. Her får du oversikt over noen viktige endringer fra 2023 og i 2024, for deg som er arbeidstaker eller tillitsvalgt.