Hvordan kan din bedriftsgruppe benytte seg av avdelingen?

Bedriftsgrupper gjør medlemmenes stemmer sterkere og muliggjør en større innflytelse overfor arbeidsgiveren. Her finner du en oversikt over hvordan du kan tiltrekke flere medlemmer med hjelp fra din avdeling, samt gjøre bedriftsgruppen din større og mer relevant.

Alle bedriftsgrupper er underlagt en avdeling, med mindre de er en landsdekkende bedriftsgruppe. En landsdekkende bedriftsgruppe har medlemmer spredt rundt i hele landet og den tillitsvalgte forhandler og bistår medlemmene på tvers av geografisk plassering.

Bedriftsgrupper som er tilknyttet en geografisk avdeling eller en bransje avdeling kan henvende seg til avdelingen sin for de fleste spørsmål med unntak av arbeidsrettslig bistand. Bedriftsgrupper som for eksempel ønsker seg faglig påfyll i form av et foredrag kan henvende seg til avdelingen for å høre om det er mulig å arrangere et foredrag som er rettet mot sin egen bransje og bedriftsgruppe.

Les også: Stå sterkere sammen – lag en bedriftsgruppe

Noen eksempler

Et eksempel på et slikt samarbeid finner vi i avdeling Stor-Oslo, som sammen med bedriftsgruppen i Lillestrøm kommune har et ønske om å arrangere et foredrag for kommuneansatte. Initiativet til dette foredraget kom fra bedriftsgruppens hovedtillitsvalgt som ønsket et foredrag rettet spesifikt mot sin bransje. Avdelingen tok tak i dette, og foreslo et samarbeid der de kunne arrangere et foredrag for flere kommuner i området, i håp om at dette både kunne føre til rekruttering av nye medlemmer, og inkludering av flere bedriftsgrupper innen samme bransje.

Et annet eksempel på hvordan avdelingene bistår bedriftsgruppene finner vi i avd. Troms og i avd. Møre og Romsdal. De inviterte alle tillitsvalgte i bedriftsgruppene i sine avdelinger til en egen samling for faglig påfyll, erfaringsdeling og sosialt samvær.

Økonomisk støtte

Bedriftsgrupper kan også søke sin avdeling om økonomisk bistand til medlemsmøter. For eksempel kan årsmøtet til bedriftsgruppen kombineres med en sosial sammenkomst, og et eventuelt besøk fra enten avdelingen eller sekretariatet i Lederne. Det kan fortelles om aktuelle temaer som lønnsforhandlinger, Ledernes arbeid og/eller hvordan avdelingen ivaretar sine medlemmer gjennom medlemsaktiviteter.

Et sosialt arrangement for bedriftsgruppen kan også være et lavterskeltilbud, som for eksempel en bowlingkveld, pizza og brus på et infomøte eller andre aktiviteter. Bedriftsgruppen må sende en kort søknad via e-post til avdelingen med et omtrentlig budsjett.

Rekruttering og synlighet er viktig for en bedriftsgruppe. For å være synlig i bedriften kan du for eksempel søke avdelingen om å kjøpe inn kaffekopper og andre giveaways til medlemmene og interessenter i bedriftsgruppen.

Det finnes med andre ord mange muligheter for bedriftsgruppene til å benytte seg av sin avdeling. Ta gjerne kontakt med din avdeling for å høre hvordan den kan bistå nettopp din bedriftsgruppe.

For landsdekkende avdelinger kan man henvende seg til flere avdelinger, primært der hvor man har flest medlemmer, og man kan henvende seg til sekretariatet via tillitsvalgt@lederne.no.

Medlemsfordeler

Som medlem i Lederne får du trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk. I tillegg får du lav boligrente, gode forsikringstilbud og andre rabatter.
Se alle dine medlemsfordeler