Hvordan bli tillitsvalgt?

Som tillitsvalgt i Lederne skal du tale medlemmenes sak og representere dem overfor arbeidsgiver på arbeidsplassen din. I tillegg representerer du Lederne. Tillitsvalgte velges på medlemsmøter på arbeidsplassen.

Hvis dere ikke har valgt en tillitsvalgt på din arbeidsplass, anbefaler vi at dere som er medlemmer i Lederne snakker sammen, slik at dere kan finne egnede kandidater som vil stille til valg. Hvis du har lyst å prøve deg, må du bli valgt på et medlemsmøte. Etter du er valgt, får du god tillitsvalgtopplæring i regi av Lederne. Det kan etableres en bedriftsgruppe når Lederne har minst tre medlemmer i virksomheten.

Passer du som tillitsvalgt?

Er du glad i å snakke med og lytte til mennesker? Har du kunnskap om, eller vil lære deg, arbeidsmiljøloven og bedriftens tariffavtaler? Er du til å stole på, opptatt av rettferdighet og ønsker å hjelpe kollegaer hvis det oppstår noe? Da passer du som tillitsvalgt.

Det er mange grunner til å ta et slikt verv. Kompetanseutvikling, medbestemmelse, muligheten til å påvirke, og å bidra til fellesskapet er ofte viktige motivasjonsfaktorer. Les mer om hvorfor bli tillitsvalgt. Husk at du får tilbud om god opplæring og kan lære deg det du eventuelt mangler kunnskap om!

  • En tillitsvalgt er typisk en god kommunikator som kan formidle medlemmenes synspunkter og behov tydelig til arbeidsgiveren.
  • En tillitsvalgt bør også være lyttende og åpen for å forstå medlemmenes bekymringer, spørsmål og forslag, slik at du kan representere disse effektivt.
  • Må tilegne seg kunnskap om arbeidsmiljøloven, og bedriftens tariffavtaler.
  • En tillitsvalgt bør kunne planlegge og organisere møter og diskusjoner mellom Ledernes medlemmer i bedriften.
  • En tillitsvalgt må være pålitelig, og ha tillit hos kollegaene. Du vil være talsperson for dine kollegaer.

Slik blir du tillitsvalgt

Her er noen gode råd på veien for å lykkes i å bli valgt som tillitsvalgt.

Bli medlem: For å kunne bli en tillitsvalgt i Lederne, må du først være medlem.

Engasjer deg: Vis interesse og engasjement for Ledernes arbeid. Delta på møter, aktiviteter og arrangementer, og vær aktiv i diskusjoner.

Bli kjent med Lederne: Lær mer om vår historie, formål, mål og verdier, og sett deg inn i vedtektene. Dette vil hjelpe deg med å forstå hva som er viktig for våre medlemmer. Om Lederne.

Bli valgt: Du må bli valgt av medlemmene på arbeidsplassen din for å bli tillitsvalgt.

Når du er valgt som tillitsvalgt får du tilgang til nødvendig opplæring. Vi tilbyr blant annet kurs for tillitsvalgte. Dette vil hjelpe deg med å utvikle kunnskapen du trenger for å utføre vervet ditt som tillitsvalgt på en effektiv måte. Tusen takk og lykke til!