Hva gjør en tillitsvalgt i Lederne?

Det er en tillitserklæring å bli valgt som tillitsvalgt. Du som tillitsvalgt er viktig både for kollegaene dine og for arbeidsplassen.

En tillitsvalgt i Lederne representerer Ledernes medlemmer i sin bedrift. Den tillitsvalgte har som oppgave å ivareta medlemmenes interesser overfor arbeidsgiveren, og arbeide for at medlemmenes rettigheter blir ivaretatt og respektert. Gjennom medinnflytelse og samarbeid kan de tillitsvalgte med sin erfaring og innsikt være med å skape de økonomiske forutsetningene for bedriftens fortsatte utvikling.

Oppgavene vil variere avhengig av blant annet hvilken bransje eller sektor de jobber i, størrelse på virksomheten og antall medlemmer.

Noen typiske oppgaver kan være:

  • Forhandle med arbeidsgiveren om lønn og arbeidsvilkår for medlemmene
  • Ivareta medlemmenes rettigheter og interesser overfor arbeidsgiveren
  • Bidra til å løse konflikter og uenigheter mellom arbeidsgiver og arbeidstakerne
  • Informere medlemmene om Ledernes arbeid og delta i politisk arbeid på vegne av medlemmene og Lederne
  • I tillegg til å ivareta medlemmenes interesser, vil du som tillitsvalgt også ha en rolle som bindeledd mellom medlemmene og Lederne. Dette kan for eksempel være å gjøre Ledernes medlemsfordeler kjent, slik at medlemmene får mulighet til å delta på ulike aktiviteter og arrangementer, og at andre ønsker å melde seg inn.

Det er viktig å merke seg at tillitsvalgte jobber på vegne av medlemmene og skal ivareta deres interesser. Det er derfor viktig å ha god kjennskap til arbeidsmiljøloven og andre relevante lover og regler, og å ha god kommunikasjon med medlemmene for å forstå hva som er viktig for dem.

Lederne tilbyr gratis tillitsvalgtopplæring. Dette vil hjelpe deg med å utvikle kunnskapen du trenger for å utføre vervet ditt som tillitsvalgt på en effektiv måte. Kompetanseutvikling, medbestemmelse, muligheten til å påvirke, og å bidra til fellesskapet er ofte viktige motivasjonsfaktorer for å påta seg rollen som tillitsvalgt.

Les mer om tillitsvalgtrollen og suksessfaktorer for å lykkes på min side (krever innlogging).