Hvorfor være tillitsvalgt?

Ønsker du en erfaring og kompetanse som kan gi deg en rekke muligheter i arbeidslivet? Er du engasjert i hva som skjer på arbeidsplassen? Er du opptatt av rettferdighet og liker å snakke med folk? Da passer du som tillitsvalgt. Det er en rekke gode grunner til å være tillitsvalgt i Lederne.

Representere og støtte medlemmer

Som tillitsvalgt er du valgt for å representere og støtte medlemmene overfor arbeidsgiver, og representere Lederne på din arbeidsplass. Du kan hjelpe medlemmene med å håndtere utfordringer de står overfor på arbeidsplassen, og bistå dem med å forstå og håndheve sine rettigheter.

Påvirke beslutninger

Som tillitsvalgt får du mulighet til å påvirke beslutninger som tas i bedriften. Dette kan være alt fra forhandlinger om lønn og arbeidsvilkår, drøftinger av andre spørsmål av betydning for arbeidstakeres arbeidsforhold, til å være med å skape de økonomiske forutsetninger for bedriftens fortsatte utvikling.

Utvikle kompetansen din

Å være tillitsvalgt i Lederne gir deg en rekke læringsmuligheter. Du får anledning til å utvikle ferdighetene dine innenfor for eksempel kommunikasjon, ledelse og forhandlinger. Det er også en unik mulighet for nettverksbygging.

Som tillitsvalgt vil du få mulighet til å praktisere og utvikle kommunikasjonsferdighetene dine. Dette får du gjennom for eksempel å formidle informasjon til medlemmene, forhandle med arbeidsgiver på vegne av medlemmene, kommunisere med andre tillitsvalgte, sekretariatet og medlemmer.

Du vil kunne delta i forhandlinger med arbeidsgiver for å sikre at medlemmene får best mulig lønn og arbeidsvilkår. Du vil få mulighet til å lære hvordan du kan argumentere for dine synspunkter og medlemmenes synspunkter. Dette vil hjelpe deg med å utvikle både lederegenskaper og forhandlingsevner.

Ved å delta på vår tillitsvalgtopplæring, vil du lære det du trenger for å bli en god tillitsvalgt. Du vil lære om arbeidsrettslige problemstillinger, som vil gi deg en bedre forståelse for arbeidstakers rettigheter og plikter, og hjelpe deg med å bistå medlemmene ved spørsmål og utfordringer.

Bidra til samfunnet og fellesskapet

Som en tillitsvalgt kan du bidra til å skape positive endringer i samfunnet ved å arbeide for bedre arbeidsvilkår og rettigheter for medlemmene. Du blir en viktig del av et fellesskap av engasjerte og dedikerte mennesker som deler samme mål.

Du kan lese mer om hvordan du kan bli tillitsvalgt. I tillegg er du alltid velkommen til å ta kontakt med oss.